"redwood" translation into Dutch

EN

"redwood" in Dutch

EN redwood
volume_up
{noun}

redwood

Synonyms (English) for "redwood":

redwood
English

Context sentences for "redwood" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe're going to show you what the diameter at breast height of a big Redwood is.
We gaan jullie tonen wat de diameter is van een grote kustmammoetboom op borsthoogte.
EnglishAnd yet, when you look at the base of a Redwood tree, you're not seeing the organism.
En toch, wanneer je naar de voet van een sequoia kijkt, zie je het organisme niet.
EnglishThe Eastern Hemlock tree has often been described as the Redwood of the East.
De oostelijke hemlockspar is vaak beschreven als de sequoia van het oosten.
EnglishBut then you enter the Redwood canopy, and it's like coming through a layer of clouds.
Maar dan kom je het bladerdak binnen, en het is alsof je door een laag wolken heengaat.
EnglishAnd as they put out limbs, the limbs burst into small trees, copies of the Redwood.
Zijn takken barsten uit in kleine bomen, kopieën van de mammoetboom.
EnglishI'm going to ask you to imagine what a Redwood really is as a living organism.
Ik ga jullie vragen om je voor te stellen wat een kustmammoetboom eigenlijk is als een levend organisme.
EnglishWe are two miles east of Harold's Bluff in a giant redwood called Earth Child.
We zitten 3 kilometer ten oosten van Harold's Bluff in een gigantisch woud met de naam Earth Child, Over.
EnglishSteve Sillett and Marie Antoine are the principal explorers of the Redwood forest canopy.
Steve Sillett en Marie Antoine zijn de voornaamste verkenners van het bladerdak van het kustmammoetwoud.
EnglishRedwood time moves at a more stately pace than human time.
De sequoiatijd heeft een statiger tempo dan de mensentijd.
EnglishBut curiously, Redwood rainforests, the fragments that we have left, to this day remain under-explored.
Maar vreemd genoeg blijven deze regenwouden, de overgebleven stukken, tot op vandaag onvoldoende verkend.
EnglishThat is to say, at that time it was believed that there was nothing up there except the branches of Redwood trees.
Dat wil zeggen, men geloofde toen dat daarboven niets anders was dan de takken van de sequoia's.
EnglishAnd if we had Redwood-like biology, we would have six layers of people on our hands, as it were.
En als onze biologie op die van de sequoia's zou lijken, zouden we als het ware zes lagen mensen aan onze handen hebben.
EnglishThe Redwood species seems to exist in another kind of time: not human time, but what we might call Redwood time.
De sequoia's lijken in een ander soort tijd te leven: geen mensentijd, maar wat we 'sequoiatijd' kunnen noemen.
EnglishThis is the realm of the Coast Redwood tree.
Dit is het rijk van de kustmammoetboom.
EnglishAnd with a friend of his, he took it upon himself to free-climb a Redwood without ropes or any equipment to see what was up there.
Samen met een vriend nam hij het op zich om in een sequoia te klimmen zonder touwen of uitrusting, om te zien wat er daarboven was.
EnglishA Redwood is a fractal.
EnglishWhat they're doing in the Redwood forest canopy soil hundreds of feet above the ocean, or how they got there, is completely unknown.
Wat ze in de grond van het bladerdak van het sequoiawoud doen, tientallen meters boven de oceaan, of hoe ze daar gekomen zijn, is compleet onbekend.
EnglishIf a portion of a Redwood is rotting, the Redwood will send roots into its own form and draw nutrients out of itself as it falls apart.
Als een gedeelte van een sequoia aan het rotten is, zal de boom wortels zijn eigen lichaam insturen en voedingsstoffen uit zichzelf halen terwijl hij instort.
EnglishShe passes that virus on to baby, and it takes a really, really, really long time -- as the redwood trees -- for that serious meme to get out of our operating system.
Ze geeft het virus door aan de baby, en het duurt heel, heel, heel lang -- zo lang als een sequoia -- voor die serieuze meme uit ons systeem verdwenen is.
EnglishSteve Sillett, when he was a 19-year-old college student at Reed College, had heard that the Redwood forest canopy is considered to be a so-called Redwood desert.
Toen Steve Sillett een 19-jarige student was aan Reed College, hoorde hij dat het bladerdak van het sequoiawoud beschouwd wordt als een zogenaamde sequoiawoestijn.