"religious belief" translation into Dutch

EN

"religious belief" in Dutch

EN religious belief
volume_up
{noun}

religious belief (also: creed)
Mr President, I will confine my remarks to religious belief and homosexuality.
Mijnheer de Voorzitter, ik zal mij beperken tot enkele opmerkingen over geloofsovertuiging en homoseksualiteit.
The right for someone to freely express their religious belief is essential in any democratic society.
Het recht om je geloofsovertuiging te belijden is een essentieel onderdeel van elke democratische samenleving.

Synonyms (English) for "religious belief":

religious belief

Similar translations for "religious belief" in Dutch

religious adjective
belief noun

Context sentences for "religious belief" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe desire for action is a matter of jurisdiction, not religious belief.
Als iemand ergens wil werken, gaat het om zijn geschiktheid en niet om zijn religieuze overtuiging.
EnglishThere is a quasi-religious belief in the infinite benefits of immigration.
Hij gelooft haast heilig in de oneindige voordelen ervan.
EnglishEven if you have no religious belief, there are times when you wonder that there's something else.
Zelfs als je geen religie aanhangt zijn er tijden dat je je afvraagt of er niet iets anders is.
EnglishEurope has to allow all people to live freely within society, whether they are Muslim, Christian or of no religious belief.
In Europa moeten alle mensen vrij binnen de samenleving kunnen leven, ongeacht of ze moslim, christen of godsdienstloos zijn.
EnglishAbove all, we have to look at the unfairness of the decision that was taken in imposing a punishment on the female partner in the name of some kind of religious belief.
Wij moeten vooral kijken naar de onrechtvaardigheid van de genomen beslissing, waarbij aan de vrouwelijke partner een straf is opgelegd uit naam van een of andere godsdienstige overtuiging.
EnglishPeople are not just being oppressed for their religious belief, however: the rule of law is being violated in the name of national security, a concept we are very familiar with by now.
De repressie is echter niet alleen tegen religieuzen gericht: vaak wordt onder het mom van de - inmiddels ook bij ons beroemd geworden - nationale veiligheid de rechtsstaat geschonden.
EnglishIn August 1980 Polish workers demanded freedom of the press, freedom of religious belief and above all freedom to set up free trade unions and an end to persecution for reasons of conviction.
In augustus 1980 eisten Poolse arbeiders persvrijheid, godsdienstvrijheid en bovenal de vrijheid om vrije vakbonden op te richten, alsmede een einde aan vervolging op grond van overtuiging.
EnglishWhilst in theory the Vietnamese Constitution provides for freedom of religious belief, the country’ s courts rarely interpret the laws to protect a person ’ s right to religious freedom.
Hoewel de grondwet van Vietnam in theorie in de vrijheid van godsdienst voorziet, interpreteren de rechters in dat land de wet zelden op een wijze die de godsdienstvrijheid van personen eerbiedigt.