"rent" translation into Dutch

EN

"rent" in Dutch

EN rent
volume_up
{noun}

rent (also: hire, lease, rent money, rental)
So there had been no provision made for the rent of the Belliard building.
Voor de huur van het Belliardgebouw was geen krediet uitgetrokken.
But they had hustled to feed their kids and pay their rent.
Maar zij hadden gezwoegd om hun kinderen te eten te geven en hun huur te betalen.
Secondly, I would like to know how much is paid in rent for this building.
Ten tweede wou ik graag weten hoeveel huur er betaald wordt voor dit gebouw.
rent (also: rent money)
rent (also: burst, crack, fissure, laceration)

Synonyms (English) for "rent":

rent

Context sentences for "rent" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn addition, there is a requirement for rent and for data processing and telecommunications.
Daarnaast is er nog geld nodig voor de huurkosten, gegevensverwerking en telecommunicatie.
EnglishMr President, West Africa provides examples of the extent to which this region is rent asunder.
Mijnheer de Voorzitter, Liberia is een goed voorbeeld van de verscheurdheid van de hele regio.
EnglishSo he asked me -- (Applause) "So this storage unit that you paid the rent on, what did you have in it?"
Hij vroeg me dus -- (Applaus) "En die opslag waar je voor had betaald, wat zat daar in?"
EnglishFor example, the rent we pay for the buildings may increase.
Bijvoorbeeld de rente van de gebouwen kan verhoogd worden.
EnglishSpecialized committees could help people with rent payment problems and make them more responsible for their lives.
Gespecialiseerde commissies kunnen de huurders met hoge schulden helpen hun eigen zaken weer te regelen.
EnglishAnd then it also provides them, in the off-season, the ability to actually rent out their space for entirely different things.
Het biedt hun ook de kans om buiten het seizoen de ruimte te verhuren voor totaal andere doeleinden.
EnglishThe Cote d’ Ivoire that used to be relatively rich thanks to cacao exports has meanwhile been rent asunder by a civil war.
Het vroeger door export van cacao relatief rijke Ivoorkust is inmiddels door een burgeroorlog opgedeeld.
EnglishThirdly, I have heard that there are plans afoot to buy the building because the rent amounts to rather a lot of money.
Ten derde heb ik begrepen dat er plannen zijn, omdat die huurkosten vrij hoog oplopen, om het gebouw te kopen.
EnglishTherefore, the barbaric practice of evictions must cease, and must be banned when rent delays are have social reasons.
Daarom moet de barbaarse praktijk van uitzettingen ophouden, dit moet worden verboden wanneer de huurschuld sociale oorzaken heeft.
EnglishThis building has the ability, in short order, to go back to a flat floor organization such that they can rent it out.
De inrichting van dit gebouw kan op korte termijn teruggebracht worden tot een ruimte met vlakke vloer, zodat het verhuurd kan worden.
EnglishAnd then of course the theory is still that those talks get rent apart by different countries fighting over their own individual interests.
Maar de theorie is natuurlijk nog steeds dat er tussen de landen tweespalt ontstaat omdat ze voor hun eigen belangen opkomen.
EnglishWe don't rent empty beds.
EnglishMr President, the youngest generation can hardly imagine a continent rent asunder and the permanent threat of war between East and West.
Voorzitter, de jongste generatie kan het zich nauwelijks meer voorstellen, een verscheurd continent en de permanente dreiging van een Oost-West oorlog.
EnglishIn Spain students are required to deposit - in a Spanish bank account, note - special sums of money that act as a guarantee in order to rent accommodation.
In Spanje wordt geëist dat studenten bepaalde bedragen aan borg deponeren - vooral bij een Spaanse bank - om een huurwoning te kunnen krijgen.
English65 % of adult South Africans are illiterate and 10 million South Africans live in informal shacks or on land they neither own nor rent.
Van de volwassen Zuid-Afrikanen is 65% analfabeet en 10 miljoen mensen wonen in illegaal gebouwde onderkomens of op een stuk land waarop zij geen rechten kunnen doen gelden.
EnglishOther illegal practices have developed, including kidnapping babies, payments to mothers to rent out their wombs and buying of babies from very poor mothers.
Er doen zich inmiddels ook andere illegale praktijken voor, zoals de ontvoering van baby's, betaald draagmoederschap en de koop van baby's van straatarme moeders.
EnglishI also believe that, once the licences have expired, these rights should be retained by the companies, which can then sell, rent or otherwise trade them.
Ik geloof ook dat na afloop van de licenties deze rechten wel degelijk bij de bedrijven zullen blijven en dat zij die in de toekomst dan ook kunnen verkopen, verpachten of verhandelen.
EnglishLike Mr Gahler, I was one of the parliamentary election observers at the time and saw for myself how Mugabe and his rent-a-mob were driving the country straight towards catastrophe.
Net als de heer Gahler was ik destijds waarnemer bij de parlementsverkiezingen in Zimbabwe en ik heb toen met eigen ogen kunnen zien hoe Mugabe en zijn kliek aansturen op een regelrechte catastrofe.