EN

to repay [repaid|repaid] {verb}

volume_up
How is North Korea ever supposed to repay the debts it is incurring in this domain?
Hoe moet Noord-Korea ooit de desbetreffende schulden terugbetalen?
You want to repay that kindness that all beings have shown to you.
Je wilt die goedheid terugbetalen die alle wezens je hebben getoond.
Logically, companies should repay the money for as long as it takes to write off the capital expenditure.
De ondernemingen zouden logischerwijze moeten blijven terugbetalen totdat de uitgaven zijn afgeschreven.

Context sentences for "to repay" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThey do not, however, have to repay more than the amount of the aid plus interest.
Ze hoeven echter niet meer terug te betalen dan het bedrag van de subsidie plus rente.
EnglishHow is North Korea ever supposed to repay the debts it is incurring in this domain?
Hoe moet Noord-Korea ooit de desbetreffende schulden terugbetalen?
EnglishYou want to repay that kindness that all beings have shown to you.
Je wilt die goedheid terugbetalen die alle wezens je hebben getoond.
EnglishWe wanted the money not merely to be repaid; we wanted it to repay twice the amount.
Wij vonden dat het geld niet alleen moet worden teruggestort, maar dat het dubbel moet worden terugbetaald.
EnglishThere was a young man in Luxembourg who got the tax authorities there to repay him tax.
Er was een jongeman in Luxemburg die de belastinginstanties zover kreeg om hem belasting terug te betalen.
EnglishThe harsh reality is that the billions which are paid to repay debts far exceed the development aid.
Dat is een rampzalige situatie omdat we ons vaak afvragen waarom onze ontwikkelingshulp niet helpt.
EnglishThen some, and it is a great deal, of the money would again be available to repay debts.
Op die manier krijgt men een deel, en zelfs een aanzienlijk deel van het geld terug om de schulden af te lossen.
EnglishWe citizens do have to repay what we owe, but our debts are more than we can afford.
Elke burger moet zijn leningen echter wel degelijk afbetalen, en de schulden lopen hoger op dan wij in feite aankunnen.
EnglishLogically, companies should repay the money for as long as it takes to write off the capital expenditure.
De ondernemingen zouden logischerwijze moeten blijven terugbetalen totdat de uitgaven zijn afgeschreven.
EnglishThe amendment requiring the concession holder to repay the investment illustrates this spirit.
Het amendement waarin van de concessiehouder wordt verlangd dat de investeringen worden terugbetaald, getuigt hiervan.
EnglishNow the Commission says that the farmers must repay this money which prevented cruelty to animals.
Nu beweert de Commissie dat de varkenshouders dit geld, dat wreedheid jegens de dieren heeft voorkomen, moeten terugbetalen.
EnglishThat country should not have to repay its debts.
EnglishEvery year, we repay billions of euro.
Wij sturen elk jaar weer miljardenbedragen terug.
EnglishThat you'd never be able to repay --
EnglishIn practice, these countries are being given support to enable them to repay the IMF, but stand-by loans will not solve their debt problems.
In de praktijk krijgen die landen steun om voor het IMF solvabel te worden, maar stand-by-hulp lost hun schuldprobleem niet op.
EnglishHonduras and Nicaragua will never be able to repay the interest on what they owe and postponing their liabilities is not enough.
Honduras en Nicaragua zullen nooit de rente op hun schulden kunnen betalen; daarom biedt uitstel van hun betalingsverplichtingen geen soelaas.
EnglishWhen a government or a regional or municipal authority has to repay debts, it will have to do so in full view of its citizens.
Wanneer een regering of een regionale of gemeentelijke autoriteit schulden heeft terug te betalen, zal zij dat voortaan voor het oog van haar burgers moeten doen.
EnglishThe priority for us is to check that the proceeds of the scheme are properly used to repay pension arrears and for other social projects.
Onze eerste taak is nu na te gaan, of de inkomsten van het voedselprogramma ook daadwerkelijk worden gebruikt voor het uitbetalen van achterstallige pensioenen en voor andere sociale projecten.
EnglishThe Commission, admittedly, has blocked all payments in connection with current contracts established with other DGs in the case of all those companies which are refusing to repay the money owed.
De Commissie heeft inderdaad alle betalingen geblokkeerd in het kader van de lopende contracten die andere directoraten-generaal gesloten hebben met alle ondernemingen die terugbetaling verwerpen.

Synonyms (English) for "repayment":

repayment