"repository" translation into Dutch

EN

"repository" in Dutch

EN repository
volume_up
{noun}

repository

Synonyms (English) for "repository":

repository

Context sentences for "repository" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEverything that we could get out of GenBank -- that is, the national repository of sequences.
Alles wat we uit de GenBank konden krijgen - dat is de nationale bewaarplaats van sequenties.
EnglishBecause it's published on demand and it's developed from this repository of open materials.
Omdat het op aanvraag gepubliceerd wordt en ontwikkeld is op basis van deze databank van open lesmateriaal.
EnglishWe must stop seeing the Balkans as the repository of all that we are most frightened of in ourselves.
Wij moeten de Balkan niet meer zien als een vergaarbak van alles dat wij het meest in onszelf vrezen.
EnglishSo, liberating these pages and imagine digitizing them and then storing them in a vast, interconnected, global repository.
Om zo deze pagina's te bevrijden en ze te digitaliseren en ze dan in een grote, verbonden werelddatabank op te slaan.
EnglishBut it is more than just a repository of our resources; it's also the global geography of the communion we call dinner.
Maar het is meer dan enkel een verzameling van onze middelen; het is ook de globale achtergrond van het samenzijn dat we maaltijd noemen.
EnglishTo achieve this, we have asked for the cooperation of the States, so that artists can make use of an information repository for all countries.
Wij hebben hiervoor de medewerking van de lidstaten gevraagd, zodat de artiesten voor alle landen over een databank kunnen beschikken.
EnglishOur goal is a repository of published designs so clear, so complete, that a single burned DVD is effectively a civilization starter kit.
Ons doel is een opslagplaats met openbare ontwerpen die zo duidelijk, zo volledig zijn dat één enkele DVD volstaat als startpakket voor een beschaving.
EnglishThe greatest repository of knowledge when most of us went to college was this thing, and it turns out that this is not so important any more.
Toen de meesten van ons naar de universiteit gingen was de grootste opslagplaats van kennis dit ding en het blijkt dat dit nu niet zo belangrijk meer is.
EnglishThe protection of children and the weak must be a priority of the Union if it is to fulfil its function as a repository of civilization.
De bescherming van kinderen en zwakken moet een prioriteit van de Unie zijn, omdat deze anders haar roeping zal missen die erin bestaat een brandpunt van beschaving te zijn.
EnglishSo, so and so patients have been diagnosed with something, or other patients have been diagnosed, and all these data are fed into a central repository, with some delay.
Patiënten zus en zo hebben hier de diagnose gehad, andere patiënten daar ook, en al deze gegevens komen met wat vertraging in een informatiecentrum terecht.
EnglishI believe that the provision of the repository of information and a data register will allow the Agency to disseminate information better to the general public.
Ik ben er zeker van dat het Milieuagentschap het grote publiek beter zal kunnen informeren als het beschikt over een gegevensregister en een archief voor milieu-informatie.
EnglishI had saved a few hundred photos of dodo skeletons into my "Creative Projects" folder -- it's a repository for my brain, everything that I could possibly be interested in.
Ik had honderden foto's van dodoskeletten opgeslagen in mijn "Creatieve Projecten" mapje -- het is een opslagplaats voor m'n hersenen, alles wat me eventueel interesseert.