"to resemble" translation into Dutch

EN

"to resemble" in Dutch

EN to resemble
volume_up
[resembled|resembled] {verb}

to resemble (also: to be similar, to seem)
They fear that Europe will increasingly resemble the USA.
Zij vrezen dat Europa steeds meer gaat lijken op Amerika.
I think our offices resemble a kind of glorified campsite.
Ik vind dat onze kantoren lijken op een soort van veredelde camping.
Trade policy will make the EU countries resemble a State.
Door het handelsbeleid lijken de EU-landen een staat.
to resemble (also: to be similar)
They fear that Europe will increasingly resemble the USA.
Zij vrezen dat Europa steeds meer gaat lijken op Amerika.
I think our offices resemble a kind of glorified campsite.
Ik vind dat onze kantoren lijken op een soort van veredelde camping.
And in this I really wanted it to resemble an early still-life painting, so I spent some time with the smells and items.
Dit wilde ik echt laten lijken op een klassiek geschilderd stilleven. ~~~ Dus ik heb wat tijd doorgebracht met de geuren en al die dingen.
to resemble (also: to be similar)
The Peruvian system is increasingly coming to resemble a military dictatorship.
Het Peruaanse regime gelijkt steeds meer op een militaire dictatuur.
to resemble (also: to be alike, to look alike)
volume_up
op elkaar lijken {vb}
That seems to have been rather difficult in French, because the words for marketing and commercial exploitation and for trade resemble each other very closely.
Omdat de woorden voor " in de handel brengen " en " commercieel gebruik " en voor " handel " in het Frans erg op elkaar lijken, blijkt de vertaling problemen te hebben gesteld.

Context sentences for "to resemble" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe countries of the European Union will soon resemble an army on manoeuvres.
De landen van de Europese Unie zullen weldra veel weg hebben van een leger op manoeuvre.
EnglishThe Peruvian system is increasingly coming to resemble a military dictatorship.
Het Peruaanse regime gelijkt steeds meer op een militaire dictatuur.
EnglishLeaked drafts resemble nothing so much as a plan for unopposed invasion.
Uitgelekte conceptplannen zien er vooral uit als plannen voor een ongehinderde invasie.
EnglishMr President, the Court of Auditors ' conclusions resemble those we have seen in many recent years.
Mijnheer de Voorzitter, de conclusies van de Rekenkamer zijn praktisch elk jaar dezelfde.
English. ~~~ And I resemble that remark.
Ik sta bekend bij TEDsters als de kerel die seks heeft met dinosaurussen en ik kan ze geen ongelijk geven.
EnglishThe centre does not resemble the American Central Direction Center, but is rather a network of networks.
Het centrum is niet vergelijkbaar met het Amerikaanse CDC, maar vormt eerder een netwerk van netwerken.
EnglishIn 2004, the European Parliament adopted the report on medals and coins that resemble euro coins.
In 2004 heeft het Europees Parlement het verslag aangenomen over op euromunten lijkende medailles en penningen.
EnglishHomophobia means ‘ fear of those who resemble us’.
Homofobie betekent vrees voor je " gelijke ".
EnglishYou know, you're going to have these kind of blurry spots like this that maybe only resemble eyes in a very very abstract way.
Je krijgt van dat soort vage vlekken als deze die op een abstracte manier misschien ogen voorstellen.
EnglishBut for a bar to resemble a night club all day long, in spite of the pretty flowery carpet, is surely not a development we can accept.
Dat het in de bar de hele dag, ondanks het mooie bloemetjestapijt, nacht lijkt, is echter niet goed.
EnglishAnd a lot of my experiences resemble mirrors in some way.
EnglishIn this case Europe ’ s eastern border will soon resemble the US– Mexico border, together with all the similar problems.
In dat geval zal de oostgrens van Europa al snel veel gelijkenis vertonen met de grens tussen de VS en Mexico, met alle problemen van dien.
EnglishAnd so, what they would do is, they'd have these comic pages that resemble print comics pages, and they would introduce all this sound and motion.
Wat ze dus gedaan hebben, strips op de pc gekopieerd van gewone strips en vervolgens geluid en beweging toevoegen.
EnglishThe EU cannot become a fortress, but neither can it start to resemble a labyrinth of criminal immigration networks.
De Unie hoeft geen onneembare vesting te zijn, maar zij moet evenmin een gatenkaas zijn voor netwerken die zich met criminele immigratie bezighouden.
EnglishI want to see the border between Turkey and Armenia resemble the border between Germany and France one day, but this will require our help.
Ik hoop dat de grens tussen Turkije en Armenië ooit eenzelfde grens wordt als tussen Duitsland en Frankrijk, maar daar is onze hulp voor nodig.
EnglishIn particular, the Garot, Fantuzzi and Goepel reports resemble nothing more than an attempt to sabotage the reform process instigated by the Commission and the Council.
Vooral de verslagen-Garot, -Fantuzzi en -Goepel zijn haast zuivere pogingen tot boycot van de hervormingsplannen van de Commissie en de Raad.
EnglishOtherwise, the right of veto will not figure very prominently in the new treaty, and countries without the right of veto resemble constituent States more than independent nations.
Voor de rest komt het vetorecht weinig voor in het nieuwe Verdrag en landen zonder vetorecht zijn eerder deelstaten dan zelfstandige naties.
EnglishAny trend towards developing the Union's institutions so that they resemble the now defunct constitutional systems of the nation state would lead to disaster.
Iedere poging om de instellingen van de Unie te ontwikkelen volgens het model van de - failliete - nationale constitutionele systemen kan niet anders dan op een mislukking uitlopen.