EN ridge
volume_up
{noun}

ridge (also: mountain ridge)
volume_up
rug {de}
We're going to look at the mid-ocean ridge, a 40,000-mile long mountain range.
We kijken naar de mid-oceanische rug, een bergketen van ruim 64,:,000 km lang.
Again, looking for something else, moving from one part of the mid-ocean ridge to another.
Weer, zoekend naar iets anders, van één deel van de mid-oceanische rug naar een ander.
Because it's along the axis of the mid-ocean ridge where the great crustal plates are separating.
Het is op de as van de mid-oceanische rug dat de tektonische platen uiteen drijven.
ridge (also: comb, crest, mountain ridge)
volume_up
kam {de}
What looks like a cloud behind the summit ridge is actually snow being blown off the summit.
Wat op een wolk lijkt achter de kam op de top is eigenlijk sneeuw die van de top wordt geblazen.
This is the view looking at the southeast ridge.
Dit is het gezicht vanaf de zuidoostelijke kam.
The climbers got on the southeast ridge.
De klimmers kwamen aan de zuidoostelijke kam.
We're going to look at the mid-ocean ridge, a 40,000-mile long mountain range.
We kijken naar de mid-oceanische rug, een bergketen van ruim 64,:,000 km lang.
The mid-ocean ridge is a huge mountain range, 40,000 miles long, snaking around the entire globe.
De mid-oceanische rug is een enorme bergketen, 64.000 km lang, die kronkelt rond de hele planeet.
And we're over the Atlantic -- that's the ridge right there -- but we're going to go across the Caribbean, Central America, and end up against the Pacific, nine degrees north.
Nu komen we bij de Atlantische Oceaan, dit hier is de bergketen, we gaan langs de Caraïbische Zee in Centraal-Amerika, en eindigen bij de Stille Oceaan, op 9 graden noorderbreedte.
ridge (also: border, brim, brink, edge)
ridge (also: border, edge, ledge, rim)
volume_up
randje {het} [dim.]
ridge
Sir, it's Captain Edwards on the ridge, sir!
Sir, het is kapitein Edwards op de heuvelrug, sir!
Captain Edwards, Charlie Company, on the ridge.
Kapitein Edwards, Charlie Compagnie, op de heuvelrug.
Charlie compagnie, naar de heuvelrug!
ridge (also: bone, rib)
ridge (also: mountain ridge)
Dit is een vulkanische bergrug.
ridge (also: ledge)
ridge (also: rib)
ridge (also: cam)
volume_up
nok {de}

Synonyms (English) for "ridge":

ridge

Context sentences for "ridge" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnemployment on the Pine Ridge Indian Reservation fluctuates between 85 and 90 percent.
De werkloosheid op het Pine Ridge Indian Reservation schommelt tussen 85 en 90 procent.
EnglishAnd then we hike the Devil's Staircase, and that should lead us to the top of Hellfire Ridge.
En dan lopen we via Devil's Staircase, en dat lijd ons naar de top van Hellfire Ridge.
EnglishThe tuberculosis rate on Pine Ridge is approximately eight times higher than the U.S. national average.
TBC komt er acht keer vaker voor dan het Amerikaanse nationale gemiddelde.
EnglishTodd and Pete got up to the summit ridge, up in here, and it was a scene of complete chaos up there.
Todd en Pete gingen omhoog naar de bergkam, de situatie daarboven was een complete chaos.
EnglishThe French and the Cherokee had raided along the Blue Ridge.
De Fransen en Cherokees waren op rooftocht gegaan bij de Blue Ridge.
EnglishHer name is Pam Moran in Albemarle County, Virginia, the foothills of the Blue Ridge Mountains.
Ze heet Pam Moran en ze komt uit Albemarle County, Virginia, aan de voet van Blue Ridge Mountains.
English39 percent of homes on Pine Ridge have no electricity.
39 procent van de woningen op Pine Ridge hebben geen elektriciteit.
EnglishSubject: Tunnel through the Halland Ridge in Sweden
Betreft: Bouw van een tunnel door de Hallandheuvelrug in Zweden
EnglishI spoke to Secretary Ridge myself yesterday evening.
Ik heb zelf gisteravond nog met minister Ridge gesproken.
EnglishB. was supposed to land 3 degrees northwest of Devil's Ridge, it would've come off as directly west.
Als D. B. van plan was 3 graden ter noord-westen van Devil's Ridge te landen, dan zou hij in het westen zijn geland.
EnglishNo, but there's a Shut-Up-You-Big-Baby Ridge.
Nee, maar er is een Hou-Je-Kop-Grote-Baby berg.
EnglishThis is a view taken along the summit ridge.
Dit is een beeld genomen van de bergkam.
EnglishAnd there were climbers on that summit ridge.
EnglishYou're very exposed on the summit ridge.
Je bent erg blootgesteld op de bergkam.
English. ~~~ Those climbers were up near the summit, along that summit ridge that you see up there, and I was down here in Camp Three.
Deze klimmers waren vlakbij de top, langs de bergkam die je daarboven ziet, en ik was hier beneden in kamp drie.
EnglishBut 10 miles down the ridge... pshhh!
Maar 10 kilometer verderop in de kloof...
EnglishOf course, when you're on the ice, you only ever see one obstacle at a time, whether it's a pressure ridge or there's a bit of water.
Natuurlijk, als je op het ijs bent, zie je alleen maar één obstakel per keer, of het nou een drukrand is, of er is open water.
EnglishTop of the ridge, to your left.
EnglishThe Pine Ridge Reservation, the subject of today's slide show, is located about 75 miles southeast of the Black Hills in South Dakota.
Het Pine Ridge-reservaat, het onderwerp van diashow van vandaag, ligt ongeveer 75 mijl ten zuidoosten van de Black Hills van South Dakota.
EnglishWhen I am in Washington in mid-October I expect to meet with senior Homeland Security officials, including, hopefully, Secretary Tom Ridge.
Als ik half oktober in Washington ben, verwacht ik een ontmoeting te hebben met hoge functionarissen van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en, hopelijk, met minister Tom Ridge.