"right-hand" translation into Dutch

EN

"right-hand" in Dutch

NL

EN right-hand
volume_up
{adjective}

right-hand (also: right, righthand)
volume_up
rechts {adj.}
On the right-hand side, you see an ultrasonic transducer.
Rechts zie je een ultrasone transducer.
De badkamer is rechts van je.
You see the mother in between and two daughters, probably on the left and right, and a single egg on the right-hand side.
Je ziet de moeder in het midden en twee dochters, links en rechts, en een enkel ei aan de rechterkant.

Synonyms (English) for "right-hand":

right-hand
English

Context sentences for "right-hand" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd on the right-hand side, we show the same data, but here with daily incidence.
Aan de rechterkant staan dezelfde gegevens, maar hier met de incidentie van dag tot dag.
EnglishThat detracts from the Union's credibility and plays right into China's hand.
Dit tast de geloofwaardigheid van de Unie aan en speelt China in de kaart.
EnglishSometimes in Parliament the right hand does not know what the left one is doing.
In dit Parlement weet de rechterhand soms niet wat de linkerhand doet.
EnglishAnd then, six months later on the right-hand side you see this reengineered urethra.
Zes maanden later zie je aan de rechterkant de opnieuw gevormde urethra.
EnglishIs it that in the Council, the right hand does not know what the left hand is doing?
Is het probleem van de Raad misschien dat de rechterhand niet weet wat de linkerhand doet?
EnglishBut the right-hand part of the molecule is a little bit different in every single species.
Maar de rechterkant van het molecuul is ietwat verschillend in elke soort.
EnglishPlease raise your hand right now if you think of yourself as a religious person.
Steek je hand op als je vindt dat je een religieus persoon bent.
EnglishBut then of course the right hand must do what the left hand wants in the Commission too.
Alleen moet dan natuurlijk ook in de Commissie de rechterhand doen wat de linkerhand wil.
EnglishHere on the right-hand side in the middle you see this one guy writing, "$0,:,01!!!
Hier aan de rechterkant in het midden zie je een jongen schrijven: "$0,01!!! ~~~ Echt?
EnglishModeling: on the right hand side, there's a very complex computational model.
Modelleren: aan de rechterkant is er een complex rekenmodel.
EnglishIf, for instance, I didn't want you to look at my right hand, well, then, I don't look at it.
Als ik bijvoorbeeld niet wil dat jij naar mijn rechterhand kijkt, dan kijk ik er niet naar.
English. -- you get Florida down in the right-hand corner.
We zoomen snel uit en zien opnieuw de VS -- met Florida in de rechterbenedenhoek.
EnglishOn the right-hand side, [0,0] input is a 1 output, which goes up.
Aan de rechterkant is [0,0]-ingang is een 1-uitgang, die omhoog gaat.
EnglishThe picture in the bottom right-hand corner there is of some crash test dummy work that I was doing.
Het beeld in de hoek daar beneden komt van werk met een crashtest dummy.
EnglishIn order to do six cups, I must have perfect control over three with my right hand. ~~~ (Drum roll)
Om zes bekers aan te kunnen, heb ik perfecte controle nodig over drie met mijn rechterhand.
EnglishSo the important point here is the right hand always does the same things -- sinusoidal movement.
Het belangrijkste punt hier is dat de rechterhand altijd dezelfde sinusvormige beweging maakt.
EnglishThe person you see on the right hand side is Paul DeLong-Minutu.
De persoon die je aan de rechterkant ziet is Paul DeLong-Minutu.
EnglishAnd in the right-hand corner, you don't have to calculate anything.
En in de rechterhoek, hoef je helemaal niets te berekenen.
EnglishBut if I wanted you to look at my right hand, then I look at it, too.
Maar als ik wil dat je ernaar kijkt, dan kijk ik ernaar.
EnglishAnd I was particularly taken with this page of the book, and more specifically the lower right-hand corner.
Ik was gefascineerd door deze pagina van het boek, meer bepaald door de rechteronderhoek.