"rigmarole" translation into Dutch

EN

"rigmarole" in Dutch

EN

rigmarole {noun}

volume_up

Synonyms (English) for "rigmarole":

rigmarole
English

Context sentences for "rigmarole" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat may prove more beneficial than penalties, control mechanisms and all the other administrative rigmarole.
Hieruit valt wellicht veel meer voordeel te halen dan uit sancties, controlemechanismen en allerlei andere administratieve rompslomp.
EnglishEvery year we go through the rigmarole of the budget procedure again and unfortunately not everyone's wishes can be met.
Ieder jaar weer worstelen wij ons door de molens van de begrotingsprocedure heen en helaas kunnen weer niet alle wensen worden vervuld.
EnglishThe Council has not gone along with our idea of this broader spread, so now we are going through the same rigmarole with them all over again.
De Raad was het niet eens met het idee van meer spreiding, dus nu moeten we weer met hem door die hele omslachtige procedure heen.
EnglishAs a member of the Committee on Budgetary Control, I was perfectly entitled to see those reports without being subjected to a ridiculous Stalinist rigmarole.
Als lid van de Commissie begrotingscontrole had ik het volste recht om deze verslagen in te zien zonder eerst onderworpen te hoeven worden aan een bespottelijke stalinistische rimram.