"road user" translation into Dutch

EN

"road user" in Dutch

EN

road user {noun}

volume_up
Measures that relate to both vehicles and to road user behaviour.
Maatregelen zowel in relatie tot de voertuigen als tot het gedrag van de weggebruiker.
The road user should not be the target of a witch hunt.
De weggebruiker dient niet het slachtoffer te worden van een heksenjacht.

Context sentences for "road user" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMeasures that relate to both vehicles and to road user behaviour.
Maatregelen zowel in relatie tot de voertuigen als tot het gedrag van de weggebruiker.
EnglishWe also have to look at road design, user education and many other things.
Wij zullen ook moeten kijken naar het wegontwerp, het opvoeden van weggebruikers en vele andere zaken.
EnglishThe road user should not be the target of a witch hunt.
De weggebruiker dient niet het slachtoffer te worden van een heksenjacht.
EnglishIn my opinion, this is physical irresponsibility with regard to the drivers, and, secondly, it puts every road user at enormous risk.
Dit is naar mijn mening tegenover de bestuurders fysiek onverantwoord, en ten tweede houdt dit een gigantisch gevaar in voor iedereen die zich op onze wegen bevindt.
EnglishI think this is something that could be expanded upon, throughout Europe, because schools offer a unique opportunity to educate this very venerable road user group.
Ik denk dat dit iets is waarop kan worden voortgeborduurd in heel Europa, omdat scholen een unieke kans hebben om deze zeer achtenswaardige groep weggebruikers te onderwijzen.

Similar translations for "road user" in Dutch

user noun
road noun
road block noun
road metal noun
road trip noun
Internet user noun
road tax  noun
Other dictionary words