EN

rod {noun}

volume_up
You can just see, underneath the car, there is a black rod on the floor by the wheel of the other car.
Onder de auto ligt een zwarte pijp, bij het wiel van de andere auto.
The creator of the universe himself has told us not to spare the rod, lest we spoil the child -- this is in Proverbs 13 and 20, and I believe, 23.
De schepper van het universum heeft zelf gezegd dat we de roede niet mogen sparen, anders verpesten we het kind. ~~~ Dit staat in Spreuken 13 en 20 en, geloof ik, in 23.
rod (also: pole)
rod (also: ingot)
Their teeth are basically bashed out with a metal rod.
Hun tanden worden eruit geslagen met een metalen staaf.
NL

rode {adjective}

volume_up
rode (also: rood, rosse, ros, blozend, bloedig)
Verder mogen de Rode Halvemaan en het Rode Kruis geen enkele vorm van hulp verschaffen.
The Red Crescent and the Red Cross are being prohibited from providing any assistance whatsoever.
Ze vonden deze rode ronde dingetjes. ~~~ Ze leken echt op rode bloedcellen.
They found these red circular-looking objects, and they looked, for all the world, like red blood cells.
Advocaten, het Rode Kruis noch humanitaire organisaties mogen het kamp bezoeken.
Visits there by lawyers, the Red Cross and humanitarian organizations are forbidden.

Context sentences for "rod" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishDespite this, I hope that the Council will take the report by Mr Rod seriously.
Toch hoop ik dat de Raad het verslag van de heer Rod ter harte zal nemen.
EnglishAll these names and all these facts have been mentioned, in particular by Mr Rod.
Alle namen en feiten zijn gememoreerd, met name door de heer Rod.
EnglishB5-0431/ 2001 by Didier Rod and others, on behalf of the Verts/ ALE Group, on Central Africa;
B5-0431/2001 van de heer Rod e.a., namens de Verts/ALE-Fractie, over Centraal Afrika;
EnglishFrom this point of view, Mr Rod, we are already past the Article 96 stage.
Desondanks zullen wij onze samenwerking met Togo opschorten.
EnglishMr President, they say it is better to give a fishing rod than a fish.
-- Mijnheer de Voorzitter, men zegt dat het beter is om iemand een vishengel te geven dan een vis.
EnglishMadam President, Mr Rod asked if we found his choice of words a little too direct.
Mevrouw de Voorzitter, de heer Rod vroeg ons zojuist of we zijn woordkeus niet een beetje te direct vonden.
EnglishB5-0276/ 2000 by Mr Rod and others on behalf of the Group of the Greens/ European Free Alliance;
B5-0276/2000 van de heer Rod e.a., namens de Verts/ALE-Fractie;
EnglishYou can just see, underneath the car, there is a black rod on the floor by the wheel of the other car.
Onder de auto ligt een zwarte pijp, bij het wiel van de andere auto.
EnglishI'm too old, too tired and too hungry to go chasing some hot rod.
Ik ben te oud, te moe, en te hongerig voor 'n luchtpiraat.
English- B5-0020/ 2004 by Nelly Maes, Didier Rod and Marie Anne Isler Béguin, on behalf of the Verts/ ALE Group, on Zimbabwe;
-- B5-0020/2004 van de leden Maes e.a., namens de Verts/ALE-Fractie, over Zimbabwe;
EnglishThey say it is better to give a fishing rod than a fish.
- Ze zeggen dat je beter een hengel kunt geven dan een vis.
EnglishB5-0380/ 2003 tabled by Nelly Maes, Didier Rod and Marie Anne Isler Béguin, on behalf of the Verts/ ALE Group;
B5-0380/2003 van mevrouw Maes, de heer Rod en mevrouw Isler Béguin, namens de Verts/ALE-fractie;
EnglishB5­0359/ 2001 by Mrs Maes, Mrs Lucas, Mr Rod and Mrs Schörling, on behalf of the Verts/ ALE Group, on trafficking in children;
B5-0359/2001 van de heer Maes e.a., namens de Verts/ALE-Fractie over kinderhandel;
EnglishIf you refuse to understand that, you will, like all members of religious sects, create a rod for your own backs.
Als u dat niet wil begrijpen, dan stort u zichzelf net als alle religieuzen in uw eigen ongeluk.
EnglishTheir teeth are basically bashed out with a metal rod.
Hun tanden worden eruit geslagen met een metalen staaf.
EnglishI have voted in favour of the Rod report because I support the signing of the Cotonou Agreement.
Ik heb voor het verslag-Rod gestemd, omdat ik om verschillende redenen voorstander ben van de Overeenkomst van Cotonou.
EnglishMr Rod also mentioned access to medicines.
De heer Rod sprak ook over verkrijgbaarheid van geneesmiddelen.
EnglishThe Rod report reiterates this in a very timely manner.
Het verslag-Rod herinnert hier zeer terecht aan.
EnglishWe make a bit of a rod for our own backs at times.
Soms hebben we de neiging ons eigen graf te graven.
English– B5-0021/ 2004 by Mrs Maes, Mrs McKenna and Mr Rod, on behalf of the Group of the Greens/ European Free Alliance, on Burundi;
-- B5-0021/2004 van de leden Maes, McKenna en Rod, namens de Verts/ALE-Fractie, over Burundi;

Synonyms (English) for "rod":

rod
divining rod
fishing rod