"role model" translation into Dutch

EN

"role model" in Dutch

EN

role model {noun}

volume_up
role model
As to your reference to Metternich, I assure you that Metternich is not a role model for us.
Wat uw verwijzing naar Metternich betreft, verzeker ik u dat Metternich voor ons geen rolmodel is.
But then she was beheaded, so never mind her as a role model.
Maar zij werd onthoofd, dus dat is geen goed rolmodel.
The example, the role model, is there.
Het voorbeeld, het rolmodel is er.

Context sentences for "role model" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLadies and gentlemen, the European Union is a role model for the rest of the world.
Geachte afgevaardigden, de EU is een referentiekader voor andere regio's in de wereld.
EnglishSo the Commission falls far short of serving as a role model in environmental matters.
Op milieugebied speelt de Commissie dus allerminst een pioniersrol.
EnglishOur children should be introduced to Averroes as a role model.
Onze kinderen zouden Averroës als voorbeeld gepresenteerd moeten krijgen.
EnglishWe must therefore act as a positive role model, and more should be done in this respect.
Wij moeten dus een voorbeeld van positief handelen zijn en wij moeten op dit gebied ook meer doen.
EnglishMake your Irish presidency a role model for the continuation of the Irish Government.
Neem gedurende de resterende termijn van de Ierse regering een voorbeeld aan uw Ierse voorzitterschap.
EnglishAs to your reference to Metternich, I assure you that Metternich is not a role model for us.
Wat uw verwijzing naar Metternich betreft, verzeker ik u dat Metternich voor ons geen rolmodel is.
EnglishThe child becomes a role model for both his parents, and this is very important for a poor child.
Het kind wordt een rolmodel voor zijn beide ouders. ~~~ Dit is erg belangrijk voor een arm kind.
EnglishHow, as a union of different communities, can we be a role model?
Hoe geven we het voorbeeld voor een Unie van volkeren?
EnglishThis could provide a good role model for the neighbouring countries and help to stabilise the entire region.
Ze zou een goed model voor de buurlanden zijn en aan de stabiliteit in de gehele regio bijdragen.
EnglishBut then she was beheaded, so never mind her as a role model.
Maar zij werd onthoofd, dus dat is geen goed rolmodel.
EnglishWho do you think we should look at as our role model?
EnglishIn this context, Finland is a good role model.
Wat dat aangaat is Finland een lichtend voorbeeld.
EnglishIt's actually moved from the survival base of the pyramid to becoming a transformational role model for the world.
Het bewoog zich van de overlevingsbasis van de piramide naar een positie als transformatief voorbeeld voor de wereld.
EnglishThe example, the role model, is there.
EnglishOur role model should be those confident women who very effectively occupy senior positions and who actively participate in the community.
Ons beeld zijn zelfbewuste vrouwen die leidende posities hebben en actief deelnemen aan het maatschappelijke leven.
EnglishSo what would be better [than] to use the Herring Gull, in its freedom, circling and swooping over the sea, and [to] use this as a role model?
Geen betere kandidaat dan de zilvermeeuw, die over de zee cirkelt en neerstrijkt, om als rolmodel te gebruiken.
English(Laughter) She said, "You're like the worst vulnerability role model ever."
Ik zei: "Ik denk er een klein beetje over na." ~~~ (Gelach) Ze zei: "Je bent het allerbelabberdste kwetsbaarheids-rolmodel ooit."
EnglishAnd I am a role model in Yemen.
EnglishWe serve as a role model for other countries around the world in which there is no democracy and in which human rights are under threat.
Wij hebben een voorbeeldfunctie voor andere landen in de wereld die geen democratie kennen en waar de mensenrechten in gevaar zijn.
EnglishIn conclusion, I would like to stress that the Commission shares your view on the Assembly’ s role as a model for cooperation.
Tot slot wil ik graag benadrukken dat de Commissie zich aansluit bij uw standpunt met betrekking tot de rol van de PPV als samenwerkingsmodel.

Synonyms (English) for "role model":

role model
English

Similar translations for "role model" in Dutch

role noun
model noun
model adjective
Dutch
to model verb
actantial model noun
communication model noun
operating model noun
revenue model noun
utility model noun
payment model noun
market model noun