EN

to roll up {verb}

volume_up
Let's get off our fannies, roll up our sleeves and get to work, passionately, in creating an almost perfect world.
Dus kom op, laat ons de mouwen oprollen en aan de slag gaan, met passie om een bijna perfecte wereld te creëren.

Context sentences for "to roll up" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English~~~ Well, how about instead of doing that, we roll up to the gates something they want.
Als we nu eens in plaats daarvan iets naar die poort rollen dat ze willen hebben.
EnglishCopenhagen really has now sent out the message that it is time for all the EU's institutions to roll their sleeves up.
Met Kopenhagen is nu echt aan alle EU-instellingen het sein ' mouwen opstropen? gegeven.
EnglishWe therefore need to roll up our sleeves, and we call on the Council to add this matter to the agenda.
Er is dus nog wel wat werk aan de winkel en wij roepen de Raad ertoe op deze zaak op de agenda te zetten.
EnglishThey should inspire us all to roll up our shirt sleeves.
We zouden onze mouwen eens flink moeten opstropen.
EnglishI would urge them too to roll up their sleeves in this area, as these people are still being discriminated against.
Ik roep hen ook op om daar wat meer aan te gaan doen, want die mensen worden nog steeds gediscrimineerd.
EnglishYou hurt me, I'll stick an egg roll up your ass.
Als je me pijn doet, ram ik een loempia in je kont.
EnglishThen we roll up in force on Hawlwadig...... load the prisoners, the assault-blocking forces and bring them back.
Dan rijden we naar binnen...... laden de gevangenen en onze verdediging in de trucks en brengen ze veilig terug.
EnglishLet's get off our fannies, roll up our sleeves and get to work, passionately, in creating an almost perfect world.
Dus kom op, laat ons de mouwen oprollen en aan de slag gaan, met passie om een bijna perfecte wereld te creëren.
EnglishThere is a new ruling by the Bureau according to which only the roll-call votes up to Thursday noon are counted.
Nu is er een nieuwe regeling van het Bureau volgens welke alleen de hoofdelijke stemmingen tot donderdagmiddag worden aangerekend.
Englishto roll up your sleeves
Englishroll up one´s sleeves
EnglishIt is therefore time for us to roll up our sleeves and get down to work, and I think that this work will need a lot of attention from us all.
Nu is dus het moment aangebroken om de mouwen op te stropen en aan het werk te gaan, waarin u en wij mijns inziens heel veel tijd moeten steken.
EnglishThe politicians, however, must now roll up their sleeves as a matter of urgency, not as carpet dealers, as Mrs Schröder mentioned, but with the necessary vision and courage.
Maar de politici moeten nu dringend aan het werk, niet als tapijthandelaars, zoals mevrouw Schröder zei, maar met visie en moed.
EnglishI have high hopes that tomorrow, the European Parliament will express its confidence in the Commission, and we will be able to roll up our sleeves thereafter.
Ik heb goede hoop dat het Europees Parlement morgen zijn vertrouwen in de Commissie zal uitspreken en dat wij daarna gezamenlijk aan het werk gaan.

Similar translations for "to roll up" in Dutch

up adjective
up adverb
up preposition
Dutch
roll noun