"Roman law" translation into Dutch

EN

"Roman law" in Dutch

EN

Roman law {noun}

volume_up
1. law
These values are also based on the Hellenistic heritage and Roman law.
Deze waarden zijn ook gebaseerd op het hellenistisch erfgoed en het Romeins recht.
That is what the theory of the mandate says, which I learnt in Roman Law, or the theory of the delegation of powers, which I learnt in Political Law.
Zo luidt dat in de theorie van het mandaat, die ik heb geleerd bij Romeins recht, en in de theorie van de delegatie van bevoegdheden, die ik heb geleerd bij politiek recht.
There is a Latin proverb, a Roman law adage I am sure you know, which goes: ' Nemo auditur propriam turpitidinem allegans ' - none shall invoke their own turpitude.
Er is een Latijns spreekwoord, een gezegde uit het Romeins recht, u welbekend: Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, wat je zelf tot schande strekt kan je beter niet inroepen.

Context sentences for "Roman law" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThese values are also based on the Hellenistic heritage and Roman law.
Deze waarden zijn ook gebaseerd op het hellenistisch erfgoed en het Romeins recht.
EnglishThe Roman-dominated common law and the Nordic legal traditions are incredibly different on a range of crucial points.
Het door Romeins recht gedomineerde common law en de Scandinavische rechtstradities zijn op een reeks van wezenlijke punten ongelooflijk verschillend.
EnglishIf we stop to consider this question we must acknowledge that we are bound together by Greek culture, Roman law and Christian ethics.
Als we even bij deze vraag stilstaan, wordt meteen duidelijk dat we onderling verbonden zijn door de Griekse cultuur, het Romeinse recht en de christelijke ethiek.
EnglishThat is what the theory of the mandate says, which I learnt in Roman Law, or the theory of the delegation of powers, which I learnt in Political Law.
Zo luidt dat in de theorie van het mandaat, die ik heb geleerd bij Romeins recht, en in de theorie van de delegatie van bevoegdheden, die ik heb geleerd bij politiek recht.
EnglishMr President, there was a time when Europeans travelled all over the universities of Europe and studied what was still a common law based on the Roman law.
Mijnheer de Voorzitter, er is een tijd geweest dat Europeanen alle universiteiten van Europa afreisden en studie maakten van wat toen nog een op het Romeinse recht gestoeld gewoonterecht was.
EnglishThere is a Latin proverb, a Roman law adage I am sure you know, which goes: ' Nemo auditur propriam turpitidinem allegans ' - none shall invoke their own turpitude.
Er is een Latijns spreekwoord, een gezegde uit het Romeins recht, u welbekend: Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, wat je zelf tot schande strekt kan je beter niet inroepen.
English... because I would remind you of an old Roman Law principle which said – and this was what made Rome great – that one cannot legislate for the benefit of just one person.
... want ik breng een oud principe uit het Romeinse rechtsstelsel in herinnering - dat Rome overigens groot heeft gemaakt - namelijk dat wetgeving niet moet worden opgesteld voor een enkeling.
EnglishFor instance, in Ireland and the UK our criminal code is based on the common law system whereas it is the old Roman law or civil law code in most other European countries.
Zo is in Ierland en in het Verenigd Koninkrijk het wetboek van strafrecht gebaseerd op het gewoonterecht, terwijl dat voor de meeste andere Europese landen het Romeins recht of burgerlijk recht is.

Synonyms (English) for "Roman law":

Roman law

Similar translations for "Roman law" in Dutch

law noun
corporate law noun
trade law noun
canon law noun
criminal law noun
martial law noun
penal law noun
family law noun
to break the law verb
field of law noun
valid in law adjective
competition law noun
proprietary law noun
by operation of law adverb
attorney at law noun
by law adverb