EN

rot {noun}

volume_up
NL

rot {adjective}

volume_up
Hij zit waarschijnlijk barstensvol gevaarlijke chemicaliën en bestrijdingsmiddelen en is vermoedelijk rot van binnen.
It is probably chock-full of dangerous chemicals and insecticides and presumably rotten inside.
Why this rotten feeling?
Toen ik verleid werd het rottende vlees van mijn vriend te eten,
As I was tempted to eat the rotten flesh of my comrade,
Who wants some old guy going bad in the lobby?
rot (also: lelijk, shit-, mottig)

Context sentences for "rot" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFungi don't like to rot from bacteria, and so our best antibiotics come from fungi.
Schimmels rotten niet graag door bacteriën, dus komen onze beste antibiotica van schimmels.
EnglishThis has to be added so that the fruit does not immediately discolour and start to rot.
Die zwaveldioxide is nodig om te voorkomen dat de vrucht onmiddellijk verkleurt en bederft.
EnglishMay his stinking, maggot-covered corpse rot in the fiery depths of hell.
Moge zijn stinkende lichaam voor altijd rotten in de hel.
EnglishAnd we calculated that some 300,000 tons of grain was left in the fields to rot in early 2002.
We becijferden dat zo'n 300,:,000 ton graan in 2002 op de velden werd achtergelaten om weg te rotten.
EnglishI look forward to hearing how the EU is acting forcefully to stop this moral and legal rot.
Ik zie ernaar uit te horen welke moeite de EU zich getroost om dit morele en rechtelijke verval krachtdadig te stuiten.
EnglishHowever, low-fat yoghurt does not rot your teeth, blacken your lungs or put you on a ventilator.
Van magere yoghurt gaan je tanden niet rotten, worden je longen niet zwart en hoef je niet aan een beademingsapparaat.
EnglishI know that this House shares this conviction that the rot has to be stopped and the process reversed.
Ik weet dat het Huis de overtuiging deelt dat deze achteruitgang van de biodiversiteit een halt toegeroepen moet worden.
EnglishAnd then from hour to hour we rot and rot.
En dan van uur tot uur, rotten we en rotten we.
EnglishAfter they sporulate, they do rot.
Nadat ze sporen hebben geproduceerd gaan ze wel rotten.
EnglishI can confirm that Directive 93/ 85/ EC on the control of ring rot has also been transposed by the Dutch authorities.
Ik kan bevestigen dat richtlijn 93/85/EG inzake de bestrijding van ringrot ook door de Nederlandse autoriteiten is omgezet.
EnglishIf they are not fresh, they rot.
EnglishTo do anything other, would mean that you call 'whisky ' any sort of rot-gut which has been distilled outside Scotland or Ireland.
Anders zouden wij om het even welke slechte brandewijn die buiten Schotland of Ierland gestookt wordt, " whisky " kunnen noemen.
EnglishIt is also a way of utilising surplus agricultural production so that large quantities are not allowed to rot and pollute the environment.
Bovendien worden in dit proces overschotten van landbouwgrondstoffen benut, hetgeen de milieuschade en -verontreiniging beperkt.
EnglishOne mango, two mangoes, three mangoes, 10,000 mangoes, 100,000 mangoes -- it's still more mangoes you can eat before they rot.
Een mango, twee mango's, drie mango's, tienduizend mango's, honderdduizend mango's -- Het zijn er nog steeds meer dan je kunt eten voordat ze gaan rotten.
EnglishCommissioner, today the Commission has been presented with questions on contamination, meat hygiene, BSE, brown rot, and so on.
Commissaris, de Commissie krijgt vandaag vragen voorgelegd over besmetting, over de hygiënische omstandigheden van de vleesproductie, over BSE, bruinrot, enzovoorts.
EnglishIf you had 100 million people properly spread out, then if there's some garbage, you throw it away, preferably where you can't see it, and it will rot.
Als je 100 miljoen mensen hebt, goed gespreid, dan kan je je vuilnis weggooien, bij voorkeur waar je het niet kunt zien, en het zal wegrotten.
EnglishBut if they do not do that they become flaccid, rot and become totally useless - just another expensive quango, not actually achieving any great results.
Maar wanneer dat niet het geval is, worden deze instellingen zwak, verrot en totaal nutteloos - weer zo'n dure semi-overheidsinstelling die in feite nauwelijks wat oplevert.
EnglishI hope you have not thrown out these environmental visions that have taken you where you are today, together with your legendary trainers, and let them rot away together in some cellar room.
Ik hoop namelijk dat u uw milieubewustzijn, dat u heeft gebracht waar u nu bent, niet samen met uw legendarische sportschoenen hebt uitgetrokken om ze ergens in een kelder te laten beschimmelen.