EN

ruin {noun}

volume_up
The whole thing is a virtual ruin and has precipitated another crisis of confidence in Europe.
Het is een puinhoop geworden en het heeft bovendien tot een vertrouwenscrisis in Europa geleid.
The whole house is destroyed, the party is ruined, and now Nevins is gone.
Het hele huis is een puinhoop, het feest verpest, en nu is Nevins weg.
Bush has not only left a country in ruins but has also created a breeding ground for more terrorist training camps.
Bush heeft daarmee niet alleen een puinhoop gecreëerd, maar ook een voedingsbodem gecreëerd voor nog meer trainingskampen voor terroristen.
Here's an aerial photograph of one of the Anasazi ruins; you can see it's circular at the largest scale, but it's rectangular at the smaller scale, right?
Hier is een luchtfoto van een ruïne van de Anasazi. ~~~ Je ziet dat het op de grootste schaal circulair is, maar het is rechthoekig op kleinere schaal.
But what is the interest of a well-equipped kitchen in which delicious dishes are prepared if the latter are served in a location which is in ruins.
Maar wat is het genot van een goed geoutilleerde keuken met lekkere hapjes, als de ruimte waarin die geserveerd wordt een bouwval is.
NL

ruin {de}

volume_up
1. "gecastreerde hengst", zoology
Maar als je dat paard kunt klonen, heb je het voordeel van een ruin die meeloopt in de race en zijn identieke genetische duplicaat waarmee kan worden gekweekt.
But if you can clone that horse, you can have both the advantage of having a gelding run in the race and his identical genetic duplicate can then be put out to stud.

Context sentences for "ruin" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe might have had you to thank for the ruin of Schneider and of Legrand.
We hadden de ondergang van Schneider en Legrand aan u te danken kunnen hebben.
EnglishScience and research without a conscience would be humanity's ruin.
Onderzoek en wetenschap zonder geweten zou het einde van de mensheid betekenen.
EnglishHe can ruin the most interesting match by just spouting cliche again and again and again.
Hij kan een spannende wedstrijd verknoeien door het ene na het andere cliché te spuien.
EnglishPlay tennis too hard, on your knees, ruin your cartilage, the cartilage never comes back.
Speel je te fanatiek tennis, dan heb je kans het kraakbeen van je knieën kapot te maken.
English"These talking machines are going to ruin artistic development of music in this country.
"Deze sprekende machines gaan de artistieke ontwikkeling van muziek in dit land ruïneren.
EnglishWorldwide competition in the foodstuffs industry is causing ruin.
Er is wereldwijd een moordende concurrentie gaande in de levensmiddelensector.
EnglishIs the French government, by its inaction, trying by any chance to ruin the mixed economy?
Wilde de Franse regering door niet op te treden de gemengde economie ten onder doen gaan?
EnglishAs far as I am concerned, it is a criminal act which is driving farmers in my constituency to ruin.
Voor mij is dit een misdaad die de boeren uit mijn kiesdistrict ten gronde richt!
EnglishBe aware of these people who [are] coming to you in order to ruin your great civilization."
Wees op je hoede voor deze mensen die naar je toe komen om je grote beschaving te ruïneren.
EnglishOld churches and monasteries fall into ruin or are deliberately destroyed.
Oude kerken en kloosters vervallen of zijn opzettelijk verwoest.
EnglishThe whole thing is a virtual ruin and has precipitated another crisis of confidence in Europe.
Het is een puinhoop geworden en het heeft bovendien tot een vertrouwenscrisis in Europa geleid.
EnglishSo the women who do try to escape often face financial ruin.
Vrouwen die eruit willen, staan daarom vaak voor de financiële afgrond.
EnglishThe alternative, which would be very sad, would ruin an experiment that we all hope will succeed.
Anders loopt dit experiment, waarvan wij allen hopen dat het slagen zal, op een mislukking uit.
EnglishWe can no longer tolerate the people who ruin lives by making money from addicts.
We kunnen niet langer gedogen dat er mensen zijn die geld verdienen aan de verslaafden en zo levens verwoesten.
EnglishThis is what you now want to blow out of the water, to call into question in order to ruin Portuguese waters.
En nu wil men die regeling afschaffen om zo de Portugese wateren te kunnen plunderen.
EnglishI found that many of them are close to financial ruin.
Ik heb geconstateerd dat velen op de rand staan van het faillissement.
EnglishHenry novel, so I won't ruin it.
(Gelach) Het einde heeft een wending, zoals een O.
EnglishTo speed up federalism under these conditions would be the quick road to ruin.
Als men onder dergelijke omstandigheden vaart zet achter de federalistische opbouw, loopt men regelrecht de afgrond in.
EnglishWe suffered centuries of war and even destruction and ruin on several occasions.
Wij hebben eeuwenlang geleden onder oorlogen en Europa werd verschillende malen vernietigd en met de grond gelijk gemaakt.
EnglishMany farmers, not to mention operators of slaughterhouses and meat businesses, are facing ruin.
Vele boeren, maar ook exploitanten van slachthuizen en vleesbedrijven staan aan de rand van het faillissement.