EN

sacrifice {noun}

volume_up
sacrifice (also: immolation)
Please be assured that the sacrifice of Martín Carpena has not been in vain.
U mag er zeker van zijn dat het offer van Martín Carpena niet vergeefs is geweest.
It is therefore expenditure that has been secured by a sacrifice that barely costs us anything.
Het offer dat wij voor deze uitgave moeten brengen kost ons dus nauwelijks iets.
However, they can never be a one-sided sacrifice, made by employees.
Maar dat kan nooit een éénzijdig offer zijn, gebracht door werknemers.
Without their sacrifice, there wouldn't be a marina or a pier.
Zonder hun opoffering, zou er geen haven en pier zijn.
So it's not a kind of sacrifice, quite the reverse.
Het is dus geen opoffering, eerder het tegendeel.
Rich countries should not profit from any sacrifice of Polish agriculture and Polish sugar.
Rijke landen zouden geen profijt mogen trekken van de opoffering van de Poolse landbouw en de Poolse suiker.

Context sentences for "sacrifice" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishPlease be assured that the sacrifice of Martín Carpena has not been in vain.
U mag er zeker van zijn dat het offer van Martín Carpena niet vergeefs is geweest.
EnglishI should be willing to sacrifice a few slots on my electioneering schedule to that end.
Als het moet, wil ik hier gerust een paar verkiezingsontmoetingen voor afzeggen.
EnglishWe need to make sure that we do not sacrifice peace of mind for convenience.
Wij moeten immers het vertrouwen in de nieuwe technologieën versterken.
EnglishThat option would inevitably result in the sacrifice of economic and social cohesion.
Dat zou onvermijdelijk tot het opofferen van de economische en sociale samenhang leiden.
EnglishWe can therefore say that Pim Fortuyn's sacrifice may not have been in vain.
Misschien kan dus gezegd worden dat Pim Fortuyn zijn leven niet vergeefs heeft opgeofferd.
EnglishIt is therefore expenditure that has been secured by a sacrifice that barely costs us anything.
Het offer dat wij voor deze uitgave moeten brengen kost ons dus nauwelijks iets.
EnglishThese are the most modern aspects of our budget that you want to sacrifice!
U wilt de meest moderne aspecten van onze begroting de nek omdraaien!
EnglishIt is irresponsible to sacrifice healthy animals to a false sense of consumer confidence.
Het is onverantwoord om gezonde dieren op te offeren aan een vals consumentenvertrouwen.
EnglishAre we to sacrifice the stuff of history for the sake of a financial issue like this one?
Moeten wij vanwege een financieel conflict een historische kans volledig voorbij laten gaan?
EnglishThese brave men made the ultimate sacrifice of giving their lives for their country.
Deze moedige mannen hebben het ultieme offer gebracht door hun leven te geven voor hun vaderland.
EnglishThe way forward being chosen by the Union is to sacrifice human freedoms.
De Unie kiest er echter voor om de vrijheid hieraan op te offeren.
EnglishHow many more European industrial sectors are you going to sacrifice with your blinkered attitude?
Hoe veel industriële sectoren in Europa gaat u nog op kortzichtige wijze opofferen?
EnglishMan: As long as there is injustice, someone must make a sacrifice!
Man 1: Zolang er onrechtvaardigheid bestaat, moet iemand zich opofferen!
EnglishIt said that your family had made a great sacrifice in the past.
Het draagt uit dat jouw familie grote offers heeft gedaan in het verleden.
EnglishWill he be able to stop the vote when voting for the sacrifice?
Zal Hij de stemming kunnen stopzetten op het moment dat over het offer wordt gestemd?
EnglishHowever, they can never be a one-sided sacrifice, made by employees.
Maar dat kan nooit een éénzijdig offer zijn, gebracht door werknemers.
EnglishAnd who among us has paid the blood sacrifice owed to the heathen gods?
En wie van ons heeft het bloedoffer tot de heidense goden gedaan?
EnglishYou needed a second sacrifice to claim another reward to bring you within 10 paces
Je hebt nog 'n tweede offer nodig om nog 'n beloning te krijgen... en je tot op tien passen te brengen.
EnglishWe bow our head before all who made a sacrifice for peace.
Wij buigen het hoofd voor allen die een offer hebben gebracht voor de vrede.
EnglishWhat is offered in exchange for that sacrifice of Parliament's powers?
In ruil waarvoor moet het Parlement zijn bevoegdheden opofferen?

Synonyms (English) for "sacrifice":

sacrifice
self-sacrifice
Other dictionary words