"sanctimonious" translation into Dutch

EN

"sanctimonious" in Dutch

EN

sanctimonious {adjective}

volume_up
sanctimonious (also: hypocritical)
sanctimonious (also: hypocritical)
I am not teetotal, nor do I wish to be sanctimonious about this, but we have to be realistic about the situation that exists in Europe today.
Ik ben geen geheelonthouder en ik wil hier niet schijnheilig over doen, maar we moeten wel realistisch zijn over de bestaande situatie in Europa.

Context sentences for "sanctimonious" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd I do not want to take a sanctimonious position, but I believe in certain ideas.
Ik wil u zeggen dat het niet om een schuchter standpunt gaat maar dat ik in een aantal ideeën geloof.
EnglishI deprecate the sanctimonious twaddle of Mr Watson, representing the Liberals.
Ik laak het hypocriete gebazel van de heer Watson, die gesproken heeft als vertegenwoordiger van de ALDE-Fractie.
EnglishThe joint resolution, however, is too sanctimonious and effectively wants to restore the previous situation.
De gezamenlijke resolutie, waarin wordt verzocht om herstel van de oude situatie, is echter te moralistisch.
EnglishMr President, in the European Union, we are very good at sanctimonious rhetoric about the need for poverty reduction in poor countries.
- Mijnheer de Voorzitter, in de Europese Unie zijn wij zeer bedreven in schijnheilige retoriek over de noodzaak van armoedebestrijding in arme landen.
EnglishI am not teetotal, nor do I wish to be sanctimonious about this, but we have to be realistic about the situation that exists in Europe today.
Ik ben geen geheelonthouder en ik wil hier niet schijnheilig over doen, maar we moeten wel realistisch zijn over de bestaande situatie in Europa.
EnglishMr Watson was up to his sanctimonious best during the course of what I regarded as a number of cheap shots against the President-in-Office of the Council.
De heer Watson was bijzonder huichelachtig toen hij een aantal in mijn ogen goedkope schoten op de fungerend voorzitter van de Raad afvuurde.

Synonyms (English) for "sanctimonious":

sanctimonious
sanctimony