"Santa Claus" translation into Dutch

EN

"Santa Claus" in Dutch

EN

Santa Claus {noun}

volume_up
Santa Claus (also: Father Christmas)
So, to find out that there was no Santa Claus at all was actually sort of a relief.
Dus, de ontdekking dat er helemaal geen kerstman bestond, was eigenlijk een soort opluchting.
North Pole, Santa Claus, this train...... it's all a bunch of humbug.
De noordpool, de kerstman deze trein, het is allemaal onzin.
Let us imagine the Commission as Santa Claus and me as a little boy.
Laten wij er eens van uitgaan dat de Commissie de kerstman is en ik een klein jongetje ben.

Context sentences for "Santa Claus" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSo, to find out that there was no Santa Claus at all was actually sort of a relief.
Dus, de ontdekking dat er helemaal geen kerstman bestond, was eigenlijk een soort opluchting.
EnglishLet us imagine the Commission as Santa Claus and me as a little boy.
Laten wij er eens van uitgaan dat de Commissie de kerstman is en ik een klein jongetje ben.
EnglishMrs Lindeperg clearly opts for the Santa Claus policy.
Het is duidelijk dat rapporteur Lindeperg voor de Sinterklaaspolitiek kiest.
EnglishNorth Pole, Santa Claus, this train...... it's all a bunch of humbug.
De noordpool, de kerstman deze trein, het is allemaal onzin.
EnglishThis is not Clause 4 economics, it is Santa Claus economics.
Dit is geen economie in de zin van doelstelling 4, maar economie in de zin van Sinterklaas.
EnglishBut she is playing Santa Claus at the taxpayers ' expense.
Maar zij speelt dan wel Sinterklaas op kosten van de belastingbetaler.
EnglishI mean, Santa Claus knows if you're naughty or nice, right?"
Ik bedoel, de kerstman weet of je stout of braaf bent, toch?"
EnglishSo I said, "Well, Mom and Dad, what about Santa Claus?
En dus zei ik, "Wel, mam en pap, hoe zit het dan met de kerstman?
EnglishThe government, meanwhile, has been acting like Santa Claus.
Intussen gedraagt de regering zich als Sinterklaas.
EnglishWe won't talk about Santa Claus then.
We zullen het dus niet over Sinterklaas hebben.
EnglishBut when I got to the top of the steps, I turned around dramatically and said, "Oh, by the way, Bill, there is no Santa Claus."
Maar toen ik bovenaan de treden kwam, draaide ik mij dramatisch om en zei, "O, trouwens Bill, de kerstman bestaat niet."
EnglishWe all love Santa Claus, right?
EnglishDo I Iook Iike Santa Claus to you?
EnglishSanta Claus doesn't give any breaks.
EnglishJulie, there is no Santa Claus."
EnglishDo I Iook Iike Santa Claus?
EnglishTo be quite blunt, if we had to find the money for these things from our own pockets, we might be slightly less inclined to play Santa Claus.
Als ik even brutaal mag worden, mochten al die bedragen van onze eigen vergoedingen afgenomen worden, zouden wij misschien minder geneigd zijn om Sinterklaas te spelen.

Synonyms (English) for "Santa Claus":

Santa Claus