EN

satellite {noun}

volume_up
Subject: Extension of the 1993 Cable and Satellite Directive
Betreft: Uitbreiding van Richtlijn " Kabel en satelliet " van 1993
There is an important difference between satellite telephone services and multimedia services via satellite.
Er zit een belangrijk verschil tussen telefoondiensten per satelliet en multimediadiensten per satelliet.
This is my pocket wireless telephone, Iridium satellite phone.
Dit was mijn draadloze zaktelefoon, Iridium satelliet telefoon.

Context sentences for "satellite" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHowever, these technical restrictions do not apply to the new satellite systems.
Voor de nieuwe satellietsystemen gaan deze technische beperkingen evenwel niet op.
EnglishThe Commission has put forward a costly proposal for a satellite monitoring system.
De Commissie is gekomen met een kostbaar voorstel voor een satellietvolgsysteem.
EnglishThe question is why should we have a paragraph on the satellite agencies again.
De vraag is waarom er nu weer een paragraaf over de satellietorganen in moet.
EnglishI, though, reject all use of satellite navigation systems for military purposes.
Ik daarentegen verwerp elk militair gebruik van satellietnavigatiesystemen.
EnglishThe Galileo programme is an EU programme for satellite-based radio navigation.
Het Galileo-programma is een EU-programma voor radionavigatie per satelliet.
EnglishI believe we are more likely to get that than the satellite navigation system.
Volgens mij zal dit eerder worden verwezenlijkt dan het volgsysteem met satellieten.
EnglishThat satellite tag will now have your shark phone home and send in a message.
Door die satelliettag zal die haai nu contact houden en berichten uitsturen.
EnglishYou could build your own satellite and get it into space for like 8,000 dollars.
Je kan je eigen satelliet bouwen en ze de ruimte insturen voor ongeveer 8,:,000 dollar.
EnglishMr President, I should like to comment on the report on satellite communications.
Mijnheer de Voorzitter, ik zal mij beperken tot het verslag over satellietcommunicatie.
EnglishNowadays, satellite navigation is an indispensable tool in our daily lives.
Vandaag de dag is satellietnavigatie een onmisbare techniek in het dagelijkse leven.
EnglishThe European Parliament suggests introducing the use of a satellite navigation system.
Het Europees Parlement oppert gebruik te gaan maken van een satellietnavigatiesysteem.
EnglishWe launched the first American satellite, and that's the one you see on the left in there.
Wij lanceerden de eerste Amerikaanse satelliet, degene die je hier links ziet.
EnglishWe also deployed a couple of satellite tags, so we did use hi-tech stuff as well.
We hebben ook een paar satellietlabels uitgezet, dus we hebben ook hi-tech-dingen gebruikt.
EnglishHe downloaded data from the NASA SOHO satellite, and that's how he found them.
Hij heeft gegevens gedownload van de SOHO-satelliet van NASA. ~~~ Zo heeft hij ze gevonden.
EnglishSatellite systems are the means to further develop information and communications technology.
Helaas, wordt de Europese satellietindustrie sterk gedomineerd door overheden.
EnglishThere is nothing wrong with satellites that bring in money, with satellite applications.
Satellieten die geld opleveren, toepassingssatellieten, zijn daarom toch niet ordinair.
EnglishSatellite-supported information systems are a very important sector too.
Ook de satellietinformatiesystemen vormen een uiterst belangrijke sector.
EnglishWe can also use satellite tags to track animals as they move through the oceans.
We kunnen ook gebruik maken van satellietlabels om dieren te volgen op hun reis door de oceanen.
EnglishMy second point concerns the position of the European satellite industry.
Mijn tweede punt betreft de positie van de Europese satellietindustrie.
EnglishWith the satellite agencies eternal vigilance is certainly the key as far as we are concerned.
Wat ons betreft is met de satellietorganen eeuwige waakzaamheid zeer zeker geboden.

Synonyms (English) for "satellite":

satellite
artificial satellite