EN

sauce {noun}

volume_up
1. general
And that's what I think the magic ingredient is, the secret sauce, is can you invoke wonder.
Het magische ingrediënt, naar mijn mening, de geheime saus, is dat je verwondering kan gebruiken.
It must be a new kind of democracy served up in a European sauce.
Dat moet dan een nieuwe vorm van democratie met een Europees sausje zijn.
What disturbs me, however, is the idealistic sauce being poured over his resolution.
Waar ik me echter aan stoor, is het idealistische sausje over zijn voorstel.
2. gastronomy
sauce (also: gravy)
And that's what I think the magic ingredient is, the secret sauce, is can you invoke wonder.
Het magische ingrediënt, naar mijn mening, de geheime saus, is dat je verwondering kan gebruiken.
It must be a new kind of democracy served up in a European sauce.
Dat moet dan een nieuwe vorm van democratie met een Europees sausje zijn.
What disturbs me, however, is the idealistic sauce being poured over his resolution.
Waar ik me echter aan stoor, is het idealistische sausje over zijn voorstel.

Context sentences for "sauce" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWhat disturbs me, however, is the idealistic sauce being poured over his resolution.
Waar ik me echter aan stoor, is het idealistische sausje over zijn voorstel.
EnglishAnd after nine months of grueling recovery, he's now eating steak with A1 sauce.
Na negen maanden van slopend herstel, eet hij nu biefstuk met curry.
EnglishPeople swore they were eating barbecue sauce, and this is free food.
Mensen zworen dat ze barbecuesaus aan het eten waren en dit is gratis voedsel.
EnglishAnd so I though I would come and try and put spaghetti sauce behind me.
Dus vond ik het tijd om te proberen om de spaghettisaus achter me te laten.
EnglishAnd it could potentially be something as important as tomato sauce, or in this case, ketchup.
Mogelijk kan het zo belangrijk zijn als tomatensaus, of in dit geval, ketchup.
EnglishBut food is in short supply and - as we say in Dutch - hunger is the best sauce.
Maar het voedsel is schaars en honger maakt rauwe bonen zoet, zoals ze in het Nederlands zeggen.
EnglishAnd basically we took hay and crab apples and made barbecue sauce out of those two ingredients.
We namen dus hooi en sierappels en maakten barbecuesaus van die twee ingrediënten.
EnglishIt must be a new kind of democracy served up in a European sauce.
Dat moet dan een nieuwe vorm van democratie met een Europees sausje zijn.
English(Laughter) Every conceivable way you can vary spaghetti sauce, he varied spaghetti sauce.
(gelach) Op elke denkbare manier dat je spaghettisaus kan variëren, varieerde hij spaghettisaus.
EnglishTen small bowls of pasta, with a different spaghetti sauce on each one.
Tien kleine kommen pasta, elk met een andere spaghettisaus erop.
EnglishAnd that's what I think the magic ingredient is, the secret sauce, is can you invoke wonder.
Het magische ingrediënt, naar mijn mening, de geheime saus, is dat je verwondering kan gebruiken.
EnglishBut it was, technically speaking -- this is an aside -- Prego is a better tomato sauce than Ragu.
Maar technisch gezien - even tussen twee haakjes - is Prego een betere tomatensaus dan Ragu.
EnglishAnd he got together with the Campbell's soup kitchen, and he made 45 varieties of spaghetti sauce.
En hij ging om tafel zitten met Campbells soepkeuken, en maakte 45 varianten spaghettisaus.
EnglishThey had a notion, a Platonic notion, of what tomato sauce was.
Ze hadden een notie, een Platonische notie, van wat tomatensaus was.
EnglishNow, did he look for the most popular brand variety of spaghetti sauce?
En ging hij nu de populairste variant spaghettisaus zoeken?
EnglishIt could be tomato sauce, or anything could be dispensed -- sand, powders or anything like that.
Het zou tomatensaus kunnen zijn, van alles kan eruit stromen -- zand, poeders, dat soort dingen.
EnglishWhat is sauce for the goose should be sauce for the gander.
Wat we van de Commissie eisen moeten we ook zelf kunnen opbrengen.
EnglishMustard exists, just like tomato sauce, on a horizontal plane.
Mosterd staat, net als tomatensaus, op een horizontaal vlak.
EnglishWhen we talked about authentic tomato sauce in the 1970s, we talked about Italian tomato sauce.
Toen we in de jaren '70 over authentieke tomatensaus praatten, praatten we over Italiaanse tomatensaus.
EnglishThere's a hot sauce otaku, but there's no mustard otaku.
Er is een hot sauce-otaku, maar geen mosterd-otaku.

Synonyms (English) for "apple sauce":

apple sauce
English