"to say yes" translation into Dutch

EN

"to say yes" in Dutch

volume_up
say {noun}

EN to say yes
volume_up
{verb}

to say yes (also: to assent)
Let us sayyes ’ to mutual support and ‘ no’ to centralisation.
Laten we ` ja ' zeggen tegen wederzijdse steun en ` nee ' tegen centralisatie.
The six major successes achieved by Parliament mean that we can say yes to the compromise.
Wij kunnen ' ja? zeggen tegen het compromis omdat er voor het Parlement zes grote successen waren.
‘ Strict ’ it may be, but we, in this House, sayyes’ to that, as long as it remains attainable.
u201CStrengu201D, ja, zeggen wij in het Parlement, maar wel op een haalbare manier.
to say yes (also: to approve, to assent)

Similar translations for "to say yes" in Dutch

say noun
to say verb
yes interjection
Dutch

Context sentences for "to say yes" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have no idea what more positive answer I could give him than to simply say yes.
Ik weet niet hoe ik hier overtuigender op kan antwoorden dan met een resoluut " ja ".
EnglishThey can say "yes" or "no" to the invention. ~~~ That's the idea of creativity.
Zij kunnen "ja" of "nee" zeggen tegen die uitvinding; dat is het idee van creativiteit.
EnglishIn conclusion: we say yes to enlargement, but not regardless of the price!
Concluderend zou ik willen zeggen: uitbreiding ja, maar niet tegen elke prijs!
EnglishThis too is therefore a compelling reason for us to say yes today to this regulation.
Dat is dus ook een beslissende reden om vandaag " ja " te zeggen tegen deze verordening.
EnglishToday we are being called upon to say yes or no to the text negotiated.
Vandaag wordt ons gevraagd " ja " of " nee " te zeggen tegen de onderhandelingstekst.
EnglishWe say 'yes ' to the agricultural conversion rate and 'no ' to the customs rate.
Wij zijn voor de landbouwomrekeningskoers en tegen de douanekoers.
EnglishWe sayyes ’ to more competition and to greater transparency in EU legislation.
We zeggen ja tegen meer concurrentie, ja tegen grotere transparantie in de Europese wetgeving.
EnglishTherefore, I say yes to investment, but within the confines of the Stability Pact.
We zijn dus voor investeringen, maar dan wel binnen de mogelijkheden van het stabiliteitspact.
EnglishIn our Sunday speeches we say yes, we are protecting your money, that is what we are there for.
We zeggen in de zondagspraatjes: ja, we beschermen jullie geld, dat is onze taak.
EnglishThat is why I say very clearly on behalf of my group that we say 'yes ' to the internal market.
Daarom zeg ik namens mijn fractie in alle duidelijkheid ja tegen de interne markt.
EnglishBut, I am not able to say, " yes " we will do this as Mrs Kinnock and I would like.
Ik kan echter niet toezeggen dat we zullen doen wat mevrouw Kinnock en ik graag zouden willen.
EnglishWe in Parliament will say 'yes ' to new taxes but 'no ' to more taxes.
Hier in het Parlement zijn we wel voor nieuwe belasting, maar niet voor meer belasting.
EnglishLastly, I say to Mr Corbett: yes, I have got a political point of interest in this matter.
Tot slot wil ik de heer Corbett zeggen: ja, ik heb een politiek belang in deze kwestie.
EnglishBoth myself, as rapporteur, and the committee think we ought to say yes.
Zowel ikzelf als rapporteur als de commissie vinden dat wij het verdrag moeten aanvaarden.
EnglishThis is why we in this Parliament today shall say 'yes ' ten times over.
Dat is ook de reden dat wij hier vandaag in dit Parlement tien keer ' ja ' zullen stemmen.
EnglishMr President, we say yes to a committee, but no to anti-American hysteria.
- Mijnheer de Voorzitter, wij zijn voor een commissie, maar tegen anti-Amerikaanse hysterie.
EnglishWe are requested to say either yes or no to all of the Council's recommendations.
Ons wordt gevraagd om op het geheel van de aanbevelingen van de Raad met ja of nee te antwoorden.
EnglishI therefore say yes to this Institute, but it must serve a genuine purpose.
Daarom zeg ik u201Cjau201D tegen dit instituut, maar dan moet het wel een concreet doel dienen.
EnglishThey are waiting for us to say yes, and I hope that this is what they will hear tomorrow.
Zij wachten op ons besluit, en ik hoop dat ze het morgen ook krijgen.
EnglishBut if it is presented as an addition, then we can say, 'yes ' to it.
Maar als het als toevoeging wordt gepresenteerd, dan kunnen wij daar ook " ja " tegen zeggen.