EN

schooling {noun}

volume_up
1. ichthyology
schooling (also: shoaling)
volume_up
school {de} (vissen)
Today, we know that more than 120 million children have no schooling.
Vandaag zijn er meer dan 120 miljoen kinderen die niet naar school gaan.
But I was about to leave the school, because my poor mother couldn't afford schooling.
Maar ik moest van school af, omdat mijn moeder het niet kon betalen.
You have to get kids into schooling.
Je moet kinderen naar school krijgen.

Context sentences for "schooling" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat is why the term 'learning ' was chosen instead of schooling or education.
Daarom werd ook de term ` leren ' gekozen, in plaats van onderwijs of opleiding.
EnglishWe also heard that 250 billion Indian rupees was dedicated for government schooling.
We hoorden ook dat 250 miljard Indische roepies toegewezen waren aan overheidsonderwijs.
EnglishIt is primarily the result of poverty, inequality of opportunities and a lack of schooling.
Het is vooral een gevolg van armoede, ongelijkheid in kansen en gebrek aan scholing.
EnglishBut I was about to leave the school, because my poor mother couldn't afford schooling.
Maar ik moest van school af, omdat mijn moeder het niet kon betalen.
EnglishToday, we know that more than 120 million children have no schooling.
Vandaag zijn er meer dan 120 miljoen kinderen die niet naar school gaan.
EnglishYou see, here's Huck; he's an illiterate kid; he's had no schooling, but there's something in him.
Hier heb je Huck, een ongeletterd kind zonder opleiding, maar hij heeft iets in zich.
EnglishThe mother's income goes on food, clothes, schooling and health care.
De inkomsten van de moeder worden besteed aan voedsel, kleding, onderwijs en gezondheidszorg.
EnglishDuring my last visit to Chile people described the problems connected with primary schooling to me.
Tijdens mijn laatste bezoek aan Chili werd mij gewezen op problemen in het basisonderwijs.
EnglishWho cares that 57 % of all children who do not receive any basic schooling are girls?
Wie kan het iets schelen dat 57 procent van alle kinderen die geen basisschoolopleiding krijgen, meisjes zijn?
EnglishThis country needs education and strict schooling before it accedes to the European Union.
Dit land heeft nog heel wat educatie en bijlessen nodig voordat het in de Europese Unie opgenomen kan worden.
EnglishOnly if people are scientifically literate from earliest schooling can people be encouraged to take an interest.
Alleen met een wetenschappelijke alfabetisering vanaf de basisschool zal men de burgers voor zich winnen.
EnglishAt that time, a large amount of money had come into Newcastle University to improve schooling in India.
Op dat moment bereikte een grote hoeveelheid geld de universiteit van Newcastle om het onderwijs in India te verbeteren.
EnglishAnyone who demands compulsory schooling for the children of these refugees must need his state of mind examined.
Iemand die verplicht onderwijs voor de kinderen van deze vluchtelingen eist, moet zich toch eens laten nakijken.
EnglishWe must do all we can to ensure that they have equal access to schooling and professional training.
We moeten alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat vrouwen gelijke toegang tot scholing en beroepsopleidingen krijgen.
EnglishDemocracy and development ought to have led to more education and a prolongation of the duration of schooling.
De wegen van de democratie en de ontwikkeling hadden tot meer onderwijs en een verlenging van de leerplicht moeten leiden.
EnglishWe must establish a proactive policy for schooling, for public services, for housing and for employment.
Er dient een voortvarend beleid te worden ingesteld op het gebied van onderwijs, openbare dienstverlening, huisvesting en werkgelegenheid.
EnglishThe two communications adopted today affect all Europeans, from their schooling to their lives as citizens.
De twee mededelingen die gisteren zijn goedgekeurd hebben betrekking op alle Europeanen, van hun schooltijd tot hun bestaan als burger.
EnglishYou have to get kids into schooling.
EnglishAnd about five years ago, we asked what was the most important need for innovation in schooling here in the U.K.
Ongeveer vijf jaar geleden vroegen we ons af waar de belangrijkste behoefte aan innovatie zat in het onderwijs hier in het Verenigd Koninkrijk.
EnglishAffordable schooling and health care must enable people to develop the economy themselves and attract foreign capital.
Betaalbaar onderwijs en gezondheidszorg moeten de mensen in staat stellen de economie zelf te ontwikkelen en buitenlands kapitaal aan te trekken.

Synonyms (English) for "schooling":

schooling
English
school
Sunday school