"science fiction" translation into Dutch

EN

"science fiction" in Dutch

EN

science fiction {noun}

volume_up
science fiction
That scene sounds like science fiction, but is battlefield reality already.
Dit klinkt als sciencefiction, maar het is al realiteit op het slagveld.
And this is a bit of science fiction now, so we're moving into really the future.
Dit is nu nog een beetje science-fiction, we gaan nu naar de toekomst.
The first area, science fiction, is no doubt more interesting than prosaic fact.
Het eerste gebied, de science-fiction- roman, is natuurlijk interessanter dan de prozaïsche werkelijkheid.

Context sentences for "science fiction" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd this is a bit of science fiction now, so we're moving into really the future.
Dit is nu nog een beetje science-fiction, we gaan nu naar de toekomst.
EnglishIs the IPE4, which is still a 'forbidden city ', something out of a science fiction novel?
Het IPE4, dat nu nog " verboden stad " is, is dat soms een sciencefictionroman?
EnglishThat scene sounds like science fiction, but is battlefield reality already.
Dit klinkt als sciencefiction, maar het is al realiteit op het slagveld.
English. ~~~ I'm like, living in a science fiction movie.
En ik dacht: "Wow, het lijkt of ik in een science fiction film leef.
EnglishSo, that seemed to resonate with the whole science fiction part of it.
Dit leek te resoneren met het hele science fiction element ervan.
EnglishThe first area, science fiction, is no doubt more interesting than prosaic fact.
Het eerste gebied, de science-fiction- roman, is natuurlijk interessanter dan de prozaïsche werkelijkheid.
EnglishBut that science fiction should not blind us to this turning into a considerably threatening reality.
Maar ook deze science fiction kan vroeg of laat een grote en zeer reële bedreiging gaan vormen.
English(Laughter) John, thank you for making science-fiction real.
John, bedankt om science fiction tot leven te brengen.
EnglishI grew up on a steady diet of science fiction.
ik groeide op, op een constant dieet van science fiction.
EnglishNow we're going even further into science fiction.
EnglishI'd completely closed the loop between being the science fiction fan, you know, as a kid, and doing this stuff for real.
Ik had de cirkel rond gemaakt vanaf het science fiction fan zijn, je weet wel, als kind en dit allemaal echt doen.
EnglishRight after, I got an invitation to go to a science fiction convention, and with all great earnestness walked in.
Meteen daarna kreeg ik een uitnodiging om naar een science fiction congres te gaan, en met alle goede wil ging ik erheen.
EnglishI am not as well read as many other Members here, but certain sections of it even have a science fiction tilt.
Ik ben niet zo belezen als veel andere leden hier, maar bepaalde gedeelten van het verslag neigen zelfs naar sciencefiction.
EnglishThere is the mysterious category X, which sounds like something menacing out of the X-Files or some such science fiction.
Zo is er de onheilspellende rubriek X. Dat klinkt als de X-files, iets onheilspellends en science fiction-achtigs.
EnglishI love the science fiction movies.
Ik wil graag beginnen met deze fantastische afbeelding uit mijn kindertijd Ik hou van die science fiction films.
EnglishAnd of course the stories that I chose to tell were science fiction stories: "Terminator," "Aliens" and "The Abyss."
En natuurlijk waren de verhalen, die ik koos te vertellen, science fiction verhalen: "Terminator", "Aliens", en "The Abyss".
EnglishWe must distinguish between fiction, such as science fiction and thrillers, and the description of fact.
We moeten een onderscheid maken tussen sprookje, tussen science-fiction- roman, tussen misdaadroman en beschrijving van de werkelijkheid.
EnglishFor many, the very expression 'genetically modified organism ', is a concept lifted directly from science fiction.
Voor velen is alleen al de uitdrukking ' genetisch gemodificeerd organisme? een begrip dat rechtstreeks uit de science fiction komt.
EnglishAt the same time I was getting very interested in space science as well -- again, it's the science fiction influence, as a kid.
Op hetzelfde moment was ik ook opnieuw zeer geïnteresseerd te raken in ruimtewetenschap, opnieuw de science fiction invloed als kind.
EnglishSo this is not science fiction.

Similar translations for "science fiction" in Dutch

fiction noun
science noun
science writer noun
crime fiction noun