EN

to scrape {verb}

volume_up
They're clinging to a rock face and actually scraping bacteria off that rock face.
Ze houden zich vast aan een rotswand en schrapen daar letterlijk bacteriën af.
Industrial trawlers and draggers are scraping the sea floor like bulldozers, taking everything in their path.
Industriële trawlers en sleepnetboten schrapen over de zeebodem als bulldozers, die alles in hun pad met zich meenemen.
And the pinhead I've made green around there by scraping the particles off a green shirt and then pressed onto the needle.
De speldenkop heb ik groen gemaakt door deeltjes van een groen shirt te schrapen en dan op de naald te persen.
but seemed scraped, bleached, and, with their plucked eyebrows, scarily masklike;
afgekrabd, gebleekt, met overdadig geplukte wenkbrauwen enge maskers verbeeldden;

Context sentences for "to scrape" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishUnfortunately, it did not scrape past the required 314-vote mark.
Het amendement heeft helaas de benodigde 314 stemmen net niet gehaald.
EnglishToo many continue to scrape together a living in a kind of La Bohème garret.
Er zijn er nog altijd teveel die vanuit het zolderkamertje uit La Bohème hun kostje bijeen moeten scharrelen.
EnglishYou can do a very simple test: scrape your cheek; send it off.
U kunt een heel simpele test doen: schraap wat materiaal van de binnenkant van je wang, en stuur het weg.
EnglishPublic health must not be put at stake in a power struggle designed to scrape together more new powers every day, to the detriment of the States.
Men mag echter de volksgezondheid niet gebruiken in een machtspelletje dat tot doel heeft elke dag weer bevoegdheden weg te halen bij de lidstaten.