EN

scratching {adjective}

volume_up
scratching

Context sentences for "scratching" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOne was scratching at the end of the stick, another child listened at the other end.
Een krabde aan het eind van de stok, het ander luisterde aan de andere kant.
EnglishMadam President, I will continue with this back-scratching exercise that is going on.
Mevrouw de Voorzitter, ik ga door met deze oefening in het geven van schouderklopjes.
EnglishNapkin in my lap, half bites, chew with my mouth closed, no scratching.
" Servet op schoot, kleine hapjes, ik eet met mijn mond dicht, krab niet.
EnglishAnd I know all of you are scratching your head: "A senior citizens' home?
Ik weet dat jullie je afvragen: "Een woonzorgcentrum?
EnglishHowever, I must stress that acting only at that level would only be scratching the surface.
Ik wil graag benadrukken dat als we alleen op dat niveau handelen, we slechts het topje van de ijsberg aanpakken.
EnglishAnd this really sort of had me scratching my head for a while.
EnglishI want you to say, or I want you to convey, that you are going to die if you have to, with your very last breath, with your fingernails scratching as they drag you out.
Ik wil dat je zegt, of overbrengt, dat je zult sterven als dat nodig is, met je laatste adem -- met je nagels krassend terwijl ze je wegslepen.
EnglishHowever, even if we achieve the increased budget sought in this report, increasing it to EUR 54 million, we will still be only scratching the surface.
Maar ook als we erin zouden slagen de begroting tot 54 miljoen te verhogen, zoals in dit verslag wordt aanbevolen, dan zou dat slechts een druppel op een gloeiende plaat zijn.
EnglishPresident Assad appears to be too weak to overturn the autocratic, nepotistic and back-scratching regime which permeates the political system.
President Assad is kennelijk niet sterk genoeg om een eind te maken aan het autoritair, door nepotisme en belangenverstrengeling gekenmerkt systeem waarvan het politieke bestel doordrongen is.
EnglishMaybe you're scratching yourself, or picking your nose, I don't know, but you're not doing anything right now, but you're being intelligent; you're understanding what I'm saying.
Misschien krab je jezelf of zit je in je neus, ik weet het niet, maar je doet niets op dit moment, Maar je bent intelligent bezig want je begrijpt wat ik zeg.
EnglishAnd when we first heard this result inside the Foundation, I have to admit, Bill and I were scratching our heads a little bit and we were saying, "But who's going to volunteer for this procedure?"
Toen we voor het eerst binnen de Stichting over dit resultaat hoorden, moesten Bill en ik ons toch even in de haren krabben. ~~~ We zeiden: "Maar wie gaat dit vrijwillig laten doen?"
Other dictionary words