EN

seat {noun}

volume_up
Dit is niet mijn plaats maar de plaats van mijnheer Lomas.
Why is Germany trying to obtain a seat on the Security Council?
Waarom streeft Duitsland dan naar een plaats in de Veiligheidsraad?
Madam President, I notice that Mr Gorostiaga is no longer in his seat.
Mevrouw de Voorzitter, ik zie dat de heer Gorostiaga niet op zijn plaats zit.
seat (also: chair, place, sofa, spot)
It is true that Europe has its reasons for wanting a seat on the Security Council.
Europa heeft inderdaad zijn redenen om een zetel te wensen in de Veiligheidsraad.
Nor will this be a discussion about the seat, for that is not at issue.
Dit zal ook geen discussie zijn over de zetel, want die kwestie is niet aan de orde.
Strasbourg is and must continue to be the seat of the European Parliament.
Straatsburg is en blijft de zetel van het Europees Parlement.
seat (also: chair, pew)
A seat works in a two-dimensional world, where gravity blasts down on that seat, OK?
Dat werkt in een 2D wereld, waar zwaartekracht je in die stoel drukt, ok?
Madam President, my colleague in seat 10 A is speaking into a mobile phone.
Mevrouw de Voorzitter, de collega op stoel 10A is met haar GSM aan het bellen.
(Laughter) Well, I was just on the edge of my seat.
(Gelach) Wel, ik zat gewoon op het puntje van mijn stoel.
Ik had een unieke zitplaats die dag.
In the case of charter flights it applies only where a seat has been booked, not where a package holiday has been booked.
Bij chartervluchten geldt deze regeling alleen wanneer een zitplaats geboekt werd, niet wanneer het om een all-in reis gaat.
There is no sound logical reason why side-facing seats are safe.
Er is geen enkele steekhoudende aanwijzing dat zijdelings gerichte zitplaatsen veilig zijn.
The European Central Bank shall have its seat in Frankfurt.6.
    De Europese Centrale Bank heeft zijn zetel te Frankfurt.6.
Mr President, empty as the seats are, I want to raise a matter that has been brought up before and that I consider of the utmost importance in relation to all these agreements.
Geachte mijnheer de Voorzitter, zeer vereerde lege banken, ik wil vooral op iets wijzen dat al werd gezegd en dat volgens mij van het grootste belang is bij deze hele overeenkomst.
It's fully automated -- you walk towards it, and the seat lifts.
Hij is volledig automatisch -- je loopt er op af en de bril gaat omhoog.
De bril is voorverwarmd.

Context sentences for "seat" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English The Court of Justice of the European Union shall have its seat in Luxembourg.5.
    Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zijn zetel te Luxemburg.5.
EnglishIt is true that Europe has its reasons for wanting a seat on the Security Council.
Europa heeft inderdaad zijn redenen om een zetel te wensen in de Veiligheidsraad.
EnglishIn order to do that, we have to put you as a user back in the driver's seat.
Om dat mogelijk te maken, moeten we jou als gebruiker terug aan het stuur zetten.
EnglishThe most important thing is for the seat of the EU to be restricted to one site.
Het belangrijkste is dat de zetel van de EU tot één plaats wordt beperkt.
EnglishMadam President, my colleague in seat 10 A is speaking into a mobile phone.
Mevrouw de Voorzitter, de collega op stoel 10A is met haar GSM aan het bellen.
EnglishWe are calling for employers and employees to be given a seat on the board.
Wij willen ook de werkgever en de werknemers een post in de raad van bestuur geven.
EnglishThis being the case, environmental concerns inevitably take a back seat.
Op deze manier blijft de milieuproblematiek uiteraard een ondergeschoven kindje.
EnglishA million signatures have now been collected so that we might have a single seat.
Er is nu een miljoen handtekeningen verzameld ten gunste van één toekomstige vergaderplek.
EnglishA seat works in a two-dimensional world, where gravity blasts down on that seat, OK?
Dat werkt in een 2D wereld, waar zwaartekracht je in die stoel drukt, ok?
EnglishThere is a strong moral case for giving the Sámi people a seat in this Parliament.
Moreel gezien is er veel voor te zeggen de Samojeden een zetel te geven in dit Parlement.
EnglishMadam President, I notice that Mr Gorostiaga is no longer in his seat.
Mevrouw de Voorzitter, ik zie dat de heer Gorostiaga niet op zijn plaats zit.
EnglishNor will this be a discussion about the seat, for that is not at issue.
Dit zal ook geen discussie zijn over de zetel, want die kwestie is niet aan de orde.
EnglishWe are agreed that Europe should, in the long term, have a seat on it.
Wij zijn het erover eens dat Europa daarin op lange termijn een zetel moet krijgen.
EnglishWhich of the EU’ s 25 voices would then be heard from this single seat?
Welke van de 25 EU-stemmen zou dan via deze gemeenschappelijke zetel moeten spreken?
EnglishWe do not yet know whether India will be granted a permanent seat on the UN Security Council.
We weten nog niet of India een vaste zetel in de VN-Veiligheidsraad zal krijgen.
EnglishThe European Union is a member of the FAO, with a seat and a vote.
De Europese Gemeenschap is lid van de FAO en heeft daarin een zetel en een stem.
EnglishSo they just have these bench seats, and they strap the car seat and the seatbelt onto it.
Dus ze hebben zitbanken, en ze maken de autostoel en de veiligheidsgordel erop vast.
EnglishIt's a two-seat, single-engine airplane that works just like any other small airplane.
Het is een tweepersoons-, eenmotorig vliegtuig dat werkt zoals elk ander klein vliegtuig.
EnglishNowadays, no kid will let you drive if you're not wearing a seat belt.
Vandaag de dag zal geen kind je laten rijden als je geen autogordel draagt.
EnglishIf you put a child in a car seat, 18.2 percent of the children die.
Als je een kind in een autostoeltje zet, sterven 18,2 procent van de kinderen.

Synonyms (English) for "seat":

seat