EN

seemed {past participle}

volume_up
seemed (also: appeared, looked)

Context sentences for "seemed" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Englishbut seemed scraped, bleached, and, with their plucked eyebrows, scarily masklike;
afgekrabd, gebleekt, met overdadig geplukte wenkbrauwen enge maskers verbeeldden;
EnglishIt seemed to me that the officials were very keen to know more about Parliament.
Mijn indruk was dat de ambtenaren graag meer over het Parlement wilden weten.
EnglishSo eight minutes and an embedded computer seemed to be all that we needed there.
Acht minuten en een ingebouwde computer leek alles te zijn wat we daar nodig hadden.
EnglishThe original idea of producing annual financial plans seemed excessively restrictive.
Het oorspronkelijke idee van een jaarlijks financieel plan bleek te restrictief.
EnglishMr Poettering seemed to be of the same mind, and I endorse the views he expressed.
Dit was de tendens van het betoog van heer Poettering en ik onderschrijf zijn woorden.
EnglishIt seemed very difficult, but all indications are that it will be achieved.
Het leek een moeilijk haalbare kaart maar alles wijst erop dat het toch gaat lukken.
EnglishBecause when I started, it seemed very appropriate to me not to use motorized vehicles.
In het begin leek het heel logisch om geen gemotoriseerde voertuigen te gebruiken.
EnglishAnd none of the people or the animals, well, they all seemed oblivious of her.
En geen van de mensen of dieren, wel, ze leken zich niet van haar bewust.
EnglishIn describing it he seemed a little reticent about calling it a compromise.
In zijn beschrijving leek hij enigszins terughoudend om het een compromis te noemen.
EnglishAnd it seemed obvious to me that it was probably the number of people on it.
En het leek mij logisch dat het waarschijnlijk door het aantal mensen op de brug kwam.
EnglishBut when I saw this, I was really fascinated, because it seemed lifelike.
Maar toen ik dit zag, was ik echt gefascineerd, omdat het zo levensecht leek.
EnglishIn the third act, we went into Bosnia and Kosovo and we seemed to succeed.
In het derde bedrijf gingen we Bosnië en Kosovo aan en we schenen te slagen.
EnglishNot to include this clause seemed unrealistic and unreasonable to the Court at the time.
Het leek het Hof onrealistisch en onredelijk hier geen rekening mee te houden.
EnglishSomething that had seemed impossible just a few years previously has become reality.
Wat enkele jaren daarvoor nog ondenkbaar leek, is een realiteit geworden.
EnglishWell, I got interested in this because it seemed to me that it was an obvious question.
Ik kreeg hier interesse voor omdat dat een voor de hand liggende vraag leek.
EnglishI am sorry that the Agriculture Minister, Mr Brown, seemed to cave in.
Ik vind het jammer dat de minister van Landbouw, de heer Brown, leek te zwichten.
EnglishThe Americans threatened legal action and sanctions and ICAO seemed to wake up.
De Amerikanen dreigden met juridische stappen en sancties en de ICAO leek wakker te worden.
EnglishHe said, "But this time it seemed like it was taking her forever to get through each one."
Maar deze keer leek het een eeuwigheid te duren voor ze er doorheen geraakte."
EnglishThey knew exactly what was going on but there seemed to be no action.
Men wist precies wat er aan de hand was, maar er leek niets aan te worden gedaan.
EnglishYou seemed to say that it would only be in very exceptional circumstances.
U leek te zeggen dat dat alleen onder zeer uitzonderlijke omstandigheden zou gebeuren.

Synonyms (English) for "seemingly":

seemingly
seemly