"segment" translation into Dutch

EN

"segment" in Dutch

NL

"segment" in English

EN

EN segment
volume_up
{noun}

segment
This segment therefore needs measures to encourage its development.
Dit segment heeft dus behoefte aan maatregelen om de groei ervan te stimuleren.
We found that they're for something else -- here's a segment of that spine.
We ontdekten dat ze voor iets anders dienden - hier is een segment van die stekels.
It can run the same speed without even that segment.
Hij kan met dezelfde snelheid lopen, zelfs zonder dat segment.
segment (also: section)

Synonyms (English) for "segment":

segment
English

Context sentences for "segment" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA small segment of our market has been taken over by private operators.
Een klein deel van onze markt is overgenomen door particuliere firma's.
EnglishGreat care must be taken here, since not every segment of this market is transparent.
Wij moeten hierbij voorzichtig te werk gaan, want er is niet in alle sectoren sprake van een transparante markt.
EnglishI cannot accept that a certain segment of Europe's population is being treated as being worth more.
Ik kan niet accepteren dat een bepaald deel van de Europese bevolking een voorkeursbehandeling geniet.
EnglishWhoever can deliver at the cheapest price, gains that segment of the market and drives away the more expensive producers.
Wie het goedkoopst kan leveren wint de markt, en verdrijft de duurdere producenten.
EnglishThis is a segment that Sanjay Gupta actually took care of.
Dit is een deel dat Sanjay Gupta voor zijn rekening nam.
EnglishHow can implementation be assured for this remaining segment?
Hoe kan men de implementatie voor de rest garanderen?
EnglishThey are independent businesses with one or two lorries which service a vital segment of the market.
Dat zijn zelfstandige ondernemers met een of twee vrachtwagens die een zeer belangrijk deel van de markt bedienen.
EnglishYet almost every segment in the European Union is affected by Korea's unfair competition practices.
Bijna alle bedrijfstakken van de Europese Unie worden echter geconfronteerd met oneerlijke concurrentie van de kant van Korea.
EnglishHowever, if we were to ban them straight away, the market segment of socalled conference buses would be condemned to extinction.
Bij een direct verbod zou het marktsegment van de zogeheten conferentiebussen gedoemd zijn te verdwijnen.
EnglishMr President, we have heard how the segment of society comprising senior citizens is growing fast in the EU and in Europe as a whole.
Mijnheer de Voorzitter, wij hebben al gehoord dat de groep senioren in de EU en in Europa enorm groeit.
EnglishThe catches are landed and also often marketed locally, thus making this segment more dependent on the local economy.
De vangst wordt aan land gebracht en vaak lokaal verkocht, waardoor de kustvisserij afhankelijker is van de plaatselijke economie.
EnglishAnd once for an interdisciplinary class, I was screening the opening segment of Ingmar Bergman's "The Seventh Seal."
En één keer, voor een interdisciplinaire klas, was ik de openings-scene van Ingmar Bergman's "The Seventh Seal" aan het projecteren.
EnglishI am speaking on behalf of a large segment of the Group of the European People's Party; not the whole party, but a very sizeable segment of it.
Ik spreek niet uit naam van de gehele Fractie van de Europese Volkspartij, maar wel uit naam van een groot deel ervan.
EnglishThis is effectively a segment of the tourist industry that is active 365 days a year and contributes to employment growth in the sector.
Dit is in feite een marktsegment dat 365 dagen per jaar actief is en bijdraagt aan de groei van de werkgelegenheid in de sector.
EnglishWhere are the specialists in geriatrics, the carers, the specialist care centres, the training required for this segment of the population?
Waar vinden we de geriaters, de gezondheidswerkers, de centra voor gespecialiseerde zorg en de opleidingen voor als deze mensen?
EnglishIn his reply, he wrote that negotiations started in 1994 regarding the nuclear segment and nuclear fusion were completed but not signed.
Wij lezen erin dat de onderhandelingen begonnen in 1994 over het nucleaire en over de kernfusie werden afgerond, maar niet ondertekend.
EnglishI should like to give you an example of one way in which you can meet these expectations relatively quickly in at least one small segment.
Ik wilde u aan de hand van een voorbeeld laten zien, hoe u die verwachtingen op zijn minst op een beperkt deelgebied relatief snel kunt inlossen.
EnglishIt will, moreover, be all the more difficult to achieve the millennium objectives if such a large segment of the population is left out of consideration.
De millenniumdoelstellingen zijn bovendien ook extra moeilijk haalbaar, wanneer we zo'n groot deel van de bevolking links laten liggen.
EnglishThen there would be the individual segment directives on low voltage, machinery, medical devices, and, if appropriate, on high voltage and so on.
Daaronder weer de afzonderlijke sectorrichtlijnen over laagspanning, machines, medische apparatuur, eventueel over hoogspanning en andere zaken.
EnglishWe know from the statistics that even though women constitute a growing segment of society, this trend is not reflected in their share of employment.
Wij weten uit de statistieken dat vrouwen een groeiend deel van de samenleving zijn, maar deze trend weerspiegelt zich niet in hun aandeel in de arbeidsmarkt.