"senate" translation into Dutch

EN

"senate" in Dutch

NL
NL
NL

"senaat" in English

EN
EN

senate {noun}

volume_up
senate
volume_up
senaat {de} (volksvertegenwoordiging)
Rather, it is a number of specific politicians in the American Senate.
Wij richten ons tot enkele welbepaalde politici in de Amerikaanse senaat.
There are powerful Members of Senate and the Congress who advocate opt-in solutions.
Een aantal invloedrijke leden van de Senaat en het Congres is voor opt-in-oplossingen.
It is this loyalty which earned its Council the name of " Loyal Senate ".
Dankzij deze trouwheid werd de Raad van Macao de Leal Senat, de loyale senaat genoemd.
NL

senaat {de}

volume_up
1. "volksvertegenwoordiging"
senaat
Wij richten ons tot enkele welbepaalde politici in de Amerikaanse senaat.
Rather, it is a number of specific politicians in the American Senate.
Een aantal invloedrijke leden van de Senaat en het Congres is voor opt-in-oplossingen.
There are powerful Members of Senate and the Congress who advocate opt-in solutions.
Dankzij deze trouwheid werd de Raad van Macao de Leal Senat, de loyale senaat genoemd.
It is this loyalty which earned its Council the name of " Loyal Senate ".

Context sentences for "senate" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe Chancellor has been elaborating on a plot by the Jedi, to overthrow the Senate.
De Kanselier spreekt over een complot van de Jedi om de Senaat omver te werpen.
EnglishA short time ago, Colombia elected a new government - senate and parliament.
Kort geleden waren er in Colombia weer parlementsverkiezingen voor kamer en senaat.
EnglishIn the name of the Galactic Senate of the Republic, you are under arrest, Chancellor.
Kanselier, ik arresteer u in naam van de Galactische Senaat van de Republiek.
EnglishThere are powerful Members of Senate and the Congress who advocate opt-in solutions.
Een aantal invloedrijke leden van de Senaat en het Congres is voor opt-in-oplossingen.
EnglishAl Gore made presentations in the House and the Senate as an expert witness.
Al Gore deed presentaties in het Huis en de Senaat als getuige-deskundige.
EnglishIt is therefore all the more regrettable that the Senate voted against ratification.
Het valt daarom des te meer te betreuren dat de senaat zich tegen ratificatie uitsprak.
EnglishIt is this loyalty which earned its Council the name of " Loyal Senate ".
Dankzij deze trouwheid werd de Raad van Macao de Leal Senat, de loyale senaat genoemd.
EnglishWe are on our way to make sure the Chancellor returns emergency powers back to the Senate.
We gaan ervoor zorgen dat de Kanselier zijn bijzondere bevoegdheden opgeeft.
EnglishRather, it is a number of specific politicians in the American Senate.
Wij richten ons tot enkele welbepaalde politici in de Amerikaanse senaat.
EnglishWe have campaigned at Senate and Congress level in all manner of ways.
Op het niveau van de Senaat en het Congres hebben wij op allerlei manieren actie gevoerd.
EnglishWe need now to criticise the majority in the American Senate.
Nu kunnen we niet anders dan de meerderheid van de Amerikaanse senaat bekritiseren.
EnglishThat is another reason why the step taken by the American Senate is so serious.
Ook daarom is de stap van de Amerikaanse senaat zo ernstig.
EnglishAt this point, I should like to highlight two US Senate initiatives that I wholeheartedly welcome.
Ik zou hier op twee zeer positieve initiatieven van de Amerikaanse Senaat willen wijzen.
EnglishLet me at this point appeal to our American colleagues in the Congress and the Senate.
Ik wil vanuit deze plaats een beroep doen op onze collega's in het Amerikaanse congres en de senaat.
EnglishCertainly, those who caused these conflicts were our colleagues in Congress and the Senate.
Deze conflicten werden in elk geval door onze collega's in het Congres en de Senaat veroorzaakt.
EnglishHe proposed transforming this advisory body into an EU senate.
Hij stelt daarnaast voor deze raadgevende instelling tot de senaat van de EU om te vormen.
EnglishA new president has been elected in Mexico, as well as a new House of Representatives and a new Senate.
In Mexico zijn een nieuwe president, een nieuw parlement en een nieuwe senaat gekozen.
EnglishThis is, of course, the work of Senator Jessie Helms of the Senate Committee on Foreign Affairs.
Dit is uiteraard het werk van senator Jesse Helms van de Senaatscommissie buitenlands beleid.
EnglishIt is an enormously dangerous signal which the American Senate has sent out to the world community.
Het is een zeer gevaarlijk signaal dat de Amerikaanse senaat aan de wereld heeft afgegeven.
EnglishWe will have to try to do what we can to make sure the Senate recognises where reality is.
Wij moeten al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de senaat de realiteit weer onder ogen ziet.

Synonyms (English) for "United States Senate":

United States Senate