"to send for" translation into Dutch

EN

"to send for" in Dutch

EN to send for
volume_up
{verb}

to send for (also: to catch, to fetch, to get, to hit)
I was doing a show, and they said, "We're going to send a driver to pick you up."
Ik had een optreden en ze zeiden: "We sturen een chauffeur om je op te halen."
We are gonna send somebody to find him... and we are gonna get him the hell out of there.
We sturen mensen eropaf om 'm te vinden en we halen hem er als de donder weg.
All l m gonna do is ask the sheriff to send somebody in from Tustin.
Ik ga de sheriff vragen om iemand uit Tustin te halen.
The President has decided to send our condolences to the families and to the respective authorities.
De Voorzitter heeft besloten onze oprechte deelneming te betuigen aan de betrokken families en aan de respectieve overheden.
I have done what I had to do, which was to send it to each Group Chairman concerned.
Ik heb gedaan wat ik moest doen, dat wil zeggen het rapport aan alle voorzitters van de betrokken fracties overhandigen.
Why did the European Union not send a team to the countries concerned to offer political solidarity and support?
Waarom heeft de Europese Unie geen team gezonden naar de betrokken landen om politieke solidariteit en steun te bieden?
to send for (also: to get, to call in)
They had to send for someone in the Commission.
Ze moesten iemand van de Commissie laten komen.
We are firm advocates of the idea that countries due to join us should send observers.
Wij pleiten er nadrukkelijk voor om waarnemers uit de toetredende landen hier naartoe te laten komen.
Ik zal m'n tuinman laten komen.
to send for (also: to get, to summon)

Context sentences for "to send for" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis device would automatically send the intended person the letter as an email.
Dit toestel zond de brief dan automatisch naar de bestemmeling als een e-mail.
EnglishCommissioner Bolkestein asks us what message we wish to send out to our partners.
De heer Bolkestein vraagt ons welk signaal wij aan onze partners moeten geven.
EnglishIt is not enough to simply say, 'I do not want that, so I shall send it back '.
De simpele slogan " dat wil ik niet, dus dat stuur ik terug " is kortzichtig.
EnglishThe Union must send out a very tough and unequivocal signal and must take action.
De Unie moet een zeer hard en duidelijk signaal geven en maatregelen treffen.
EnglishHowever, I believe that delay is a message which Parliament should not send.
Desalniettemin ben ik van oordeel dat dit Parlement geen vertraging mag inbouwen.
EnglishIt is not necessary to send a mission team to establish what is already known.
Het is overbodig een missieteam te sturen om vast te stellen wat we al weten.
EnglishFor each euro we send to the EU, we therefore receive, on average, 80 % of it back.
Wij geven de EU dus een euro en krijgen daar gemiddeld 80 eurocent voor terug.
EnglishIf you know how to send a text message, you can get the same information for free.
Als je weet hoe een sms te sturen, kan je dezelfde informatie gratis krijgen.
EnglishIt is a good thing that the decision was taken to send Mr Spring to the Middle East.
Het is goed dat besloten is om de heer Spring naar het Midden-Oosten te sturen.
EnglishWe ought to also send out a very clear message that much has been done in Mostar.
Wij moeten ook zeer duidelijk kenbaar maken dat er veel gedaan is in Mostar.
EnglishThey even created an e-card so you could send your friend a dancing Splashy.
Ze maakten zelfs een e-card met een dansende Splashy om aan je vrienden te sturen.
EnglishThis urgency does not, however, mean that we should send money without discretion.
Deze noodzaak betekent echter niet dat er onoordeelkundig geld moet worden gezonden.
EnglishWe must be careful not to send out the wrong signal to the applicant countries.
Wij moeten oppassen dat wij niet het verkeerde signaal geven aan de kandidaat-landen.
EnglishThat satellite tag will now have your shark phone home and send in a message.
Door die satelliettag zal die haai nu contact houden en berichten uitsturen.
EnglishIt would be a very positive step to send them a clear signal to this effect!
Het zou zeer positief zijn als hierover een duidelijk signaal zou worden afgegeven!
EnglishIt is now the intention to send the last 4 000 Dineh Indians to this land.
Nu is het de bedoeling om de laatste 4.000 Dineh-indianen naar dat land te sturen.
EnglishWhere are the police that the UN could send to help restore law and order?
Waar is de politie die de VN zou kunnen sturen om recht en orde te herstellen?
EnglishThe data and figures on poverty send this House a deafening appeal for help.
De cijfers en gegevens over de armoede zijn een noodkreet aan dit Parlement.
EnglishSecondly, you can send your comments to me in writing, and I shall look into the matter.
In de tweede plaats stel ik voor dat u mij uw opmerkingen schriftelijk meedeelt.
EnglishThis is the positive message that we must continue to send to the people of Belarus.
We moeten deze positieve boodschap aan de burgers van Wit-Rusland blijven doorgeven.