EN

senior {adjective}

volume_up
senior
I'm co-founder and senior columnist at Worldchanging.com.
Ik ben medeoprichter en senior columnist bij Worldchanging.com.
Hip fracture often leads to institutionalization of a senior.
Heupfractuur leidt vaak tot opname van een senior.
And I often show this to senior management.
. ~~~ Ik laat dit fragment vaak aan senior managers zien.
NL

senior {adjective}

volume_up
senior
Ik ben medeoprichter en senior columnist bij Worldchanging.com.
I'm co-founder and senior columnist at Worldchanging.com.
Heupfractuur leidt vaak tot opname van een senior.
Hip fracture often leads to institutionalization of a senior.
. ~~~ Ik laat dit fragment vaak aan senior managers zien.
And I often show this to senior management.

Context sentences for "senior" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe all know that President Omar Bongo is the most senior of the African leaders.
Wij weten allemaal dat president Omar Bongo de nestor van de Afrikaanse leiders is.
EnglishDebriefing meetings were held on a daily basis by senior Commission officials.
Elke dag werden door hoge ambtenaren van de Commissie debriefings gehouden.
EnglishLike Bush senior, Bush junior is in two minds whether he should go to Johannesburg.
Zoon Bush aarzelt net als zijn vader of hij wel naar Johannesburg zal gaan.
EnglishIt is quite usual for senior officials from the Commission to attend dinners.
Het is heel gewoon dat hoge ambtenaren van de Commissie naar diners gaan.
EnglishThe unit comprises four senior EU police advisers and a local Head of Office.
Dit orgaan telt vier hoofdadviseurs van de Unie op het gebied van de politie en een lokale.
EnglishWe see no need to develop a common policy for senior citizens at EU level.
Wij zien geen behoefte om op EU-niveau een gemeenschappelijk ouderenbeleid te ontwikkelen.
EnglishAnd so the senior citizens realized that they needed to have an emergency meeting.
De senioren beseften dat ze een noodvergadering moesten beleggen.
EnglishNow the Troika, represented for the moment by senior civil servants, is going to Algiers.
De trojka die samengesteld is uit hoge ambtenaren, gaat nu naar Algiers.
EnglishSenior officials said that they were forced to give in to political pressure.
Topambtenaren verklaarden dat toegegeven werd aan politieke druk.
EnglishA meeting ofAidid's senior cabinet may take place today at 1500 hours.
Er is misschien een vergadering van Aidid's bevelhebbers om 15: 00 uur.
EnglishTwo senior formations of the Union have met in the last few day.
De voorbije paar dagen hebben er twee belangrijke vergaderingen plaatsgehad.
EnglishAM: I'm a senior in Georgetown in the Foreign Service program.
AM: Ik ben een laatste jaars aan het Buitenlandse Dienst-programma van Georgetown.
EnglishIt has involved senior Members of this Parliament, including a former president.
Er waren hooggeplaatste leden van dit Parlement, onder wie een voormalige Voorzitter, bij betrokken.
EnglishCommissioners should not be considered senior officials but rather politicians in office.
De commissarissen moeten zichzelf niet als ambtenaren beschouwen, maar als actieve politici.
EnglishAnd he said, "When I got to the senior year of school, my teachers didn't take it seriously.
En hij zei, "Toen ik in het laatste schooljaar zat, namen mijn docenten het niet serieus.
EnglishNew rules have been drawn up and implemented governing the appointment of senior officials.
Er zijn nieuwe regels gekomen voor de benoeming van hoge ambtenaren.
EnglishThis makes the introduction of a European senior citizens ' card useful and worthwhile.
Daarom is de invoering van een voor heel Europa geldende seniorenpas zinvol en nastrevenswaardig.
EnglishThe Commission President is the most senior official in the European civil service.
De voorzitter van de Commissie is feitelijk de hoogste ambtenaar van het Europese ambtenarenapparaat.
EnglishI moved to New Orleans middle of my senior year, but I was class of ' 91.
Ik ben midden in mijn laatste jaar naar New Orleans verhuisd.
EnglishA third important point is the need for more training for senior administrative officials and politicians.
Een derde vereiste is meer scholingsmogelijkheden voor ambtenaren en politici.

Synonyms (English) for "senior":

senior
seniority