"seniority" translation into Dutch

EN

"seniority" in Dutch

NL

EN seniority
volume_up
{noun}

seniority
Up until the summit, Turkey gave us the impression that she was basing her accession to the European Union on seniority of membership applications.
Tot aan de Top heeft Turkije de indruk gewekt dat het uitging van aansluiting bij de Unie op basis van anciënniteit van de lidmaatschapsaanvragen.
I am drawn to speak before my co-rapporteur merely by reason of being first in the alphabet and not of seniority in this Parliament.
Ik spreek hier eerder dan mijn co-rapporteur enkel en alleen omdat de alfabetische volgorde wordt aangehouden en dus niet op grond van anciënniteit in dit Parlement.
It is estimated that 15 per cent of this difference in pay is due to gender and not to other factors such as seniority, management responsibility and such like.
Vijftien procent van de loonverschillen zou te wijten zijn aan het geslacht, de rest aan andere factoren zoals anciënniteit, verantwoordelijkheid enzovoort.
seniority
seniority (also: years of service)

Synonyms (English) for "seniority":

seniority
senior

Context sentences for "seniority" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat goes for everybody at whatever level of seniority.
Dat geldt voor iedereen op elk hiërarchisch niveau.
EnglishSince I got seniority, you cover me.
Omdat ik de oudste ben, moet jij me dekken.
EnglishOne is seniority.
EnglishThere are structural reasons, which have been recorded, such as age, training, seniority, and precarious and part-time work, in which mainly women are employed.
Er zijn structurele verschillen, bijvoorbeeld leeftijd, opleiding en beroep, onzeker en parttimewerk dat voornamelijk door vrouwen wordt gedaan.
EnglishFirstly, that it should put its house in order and initiate the requisite disciplinary action against the persons responsible for the mismanagement, regardless of their seniority.
Ten eerste, ze moet orde op zaken stellen in eigen huis en de nodige disciplinaire acties ondernemen tegen - hooggeplaatste - ambtenaren die in deze aangelegenheid onjuist zijn opgetreden.