"sense of perspective" translation into Dutch

EN

"sense of perspective" in Dutch

EN sense of perspective
volume_up
{noun}

sense of perspective

Similar translations for "sense of perspective" in Dutch

sense noun
to sense verb
of preposition
perspective noun

Context sentences for "sense of perspective" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMembers of this House in particular should have a proper sense of perspective as to what is happening today.
Vooral de leden van het Europees Parlement moeten wat vandaag gebeurt in zijn juiste perspectief zien.
EnglishAbove all, we need to maintain a sense of perspective.
Maar laten we de dingen in perspectief blijven zien.
EnglishWe must keep a sense of perspective about this whilst recognising and safeguarding developing countries’ rights to regulation.
Wij moeten ons gevoel voor perspectief bewaren en tegelijkertijd het recht van ontwikkelingslanden op regulering waarborgen.
EnglishMy view is: something happened, which is now being investigated, but I would urge you to keep a sense of perspective.
Ik zou willen zeggen: er is iets aan de hand geweest, dat wordt uitgezocht, maar alstublieft laten wij de zaak in verhouding blijven zien.
EnglishHere's one of our field sites, and just to give you a sense of perspective, this little blue smudge here, that's one of my collaborators.
Hier is een van onze veldsites. ~~~ Om jullie een gevoel van perspectief te geven: die kleine blauwe vlek hier is een van mijn medewerkers.
EnglishI would like to point to its sense of perspective and its excellent account of the institutional tools that need to be taken into account.
Ik wil daaraan toevoegen dat alles in het juiste perspectief wordt geplaatst en dat er een zeer adequate koppeling tussen de relevante institutionele regelingen wordt gecreëerd.
EnglishThanks to Mr Bourlanges ' report, it is the European Parliament that is restoring to the Convention its strength with the absolutely essential elements of clarity and a sense of perspective.
Dankzij het verslag van de heer Bourlanges is het het Europees Parlement dat de Conventie weer op het spoor zet van hetgeen absoluut essentieel is, namelijk duidelijkheid en perspectief.