"sensitive information" translation into Dutch

EN

"sensitive information" in Dutch

EN

sensitive information {noun}

volume_up
sensitive information
volume_up
gevoelige informatie {de}
Finally, a lot of sensitive information may emerge as a result of this process.
Tot besluit: er kan veel gevoelige informatie naar boven komen als gevolg van deze aanpak.
Stealing sensitive information on ordinary people is also obviously a crime, when you think about it.
Het stelen van gevoelige informatie over gewone mensen is natuurlijk ook een misdaad.
It calls on Parliament to adopt criteria for the definition of sensitive information and documents.
In dit amendement wordt het Parlement gevraagd criteria aan te nemen voor de definitie van gevoelige informatie en documenten.

Context sentences for "sensitive information" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFinally, a lot of sensitive information may emerge as a result of this process.
Tot besluit: er kan veel gevoelige informatie naar boven komen als gevolg van deze aanpak.
EnglishMore and more people handle ever greater quantities of sensitive personal information.
Steeds meer mensen verwerken steeds grotere hoeveelheden gevoelige persoonsinformatie.
EnglishOther sensitive information, of a kind as yet unknown, may be anticipated in the long term.
Op de lange termijn kan men ook steeds meer andere gevoelige taken verwachten.
EnglishThere is no such or similar sensitive information in the system.
In dit systeem zijn dergelijke of soortgelijke gevoelige gegevens niet opgenomen.
EnglishStealing sensitive information on ordinary people is also obviously a crime, when you think about it.
Het stelen van gevoelige informatie over gewone mensen is natuurlijk ook een misdaad.
EnglishIt calls on Parliament to adopt criteria for the definition of sensitive information and documents.
In dit amendement wordt het Parlement gevraagd criteria aan te nemen voor de definitie van gevoelige informatie en documenten.
EnglishDocuments which may contain sensitive information about someone's state of health and so on should not be released.
Inlichtingen die gevoelige informatie kunnen bevatten over zaken zoals iemands gezondheid, mogen niet worden verstrekt.
EnglishI am sure that Mrs Harms appreciates the risk that would be caused by that sensitive information being accessible to everybody.
Mevrouw Harms begrijpt vast wel welke risico's er ontstaan als deze gevoelige informatie voor iedereen toegankelijk wordt.
EnglishWithin the EU, extensive registers of personal data are now being compiled in which very sensitive personal information is stored.
In de EU worden op dit moment omvangrijke personenregisters aangelegd waarin zeer gevoelige persoonsgegevens worden opgeslagen.
EnglishFour sub-topics are on the agenda: the European arrest warrant, Eurojust, Europol and the exchange of sensitive information.
De vier subthema's die op het programma staan zijn het Europees aanhoudingsbevel, Eurojust, Europol en de uitwisseling van gevoelige informatie.
EnglishIt will be possible for very sensitive personal information, for example about political views, to be entered in Europol's search register.
In het opsporingsregister van Europol zullen zeer gevoelige persoonlijke inlichtingen kunnen worden opgenomen, bijvoorbeeld over politieke opvattingen.
EnglishNevertheless, access can already be quite extensive, provided confidentiality is maintained in respect of commercially sensitive information.
Dit verhindert echter niet dat we een flinke vooruitgang op het gebied van de raadpleging kunnen boeken, mits de commerciële stukken als vertrouwelijk worden behandeld.
EnglishI appreciate that much of the information is sensitive, but a comprehensive overview of the activities does not give us a direct insight into the policy's effectiveness.
Ik begrijp dat veel informatie gevoelig is maar een omvattend overzicht van de activiteiten geeft geen direct inzicht in de effectiviteit van het beleid.
Englishthe abolition of the employer's right to retain particularly sensitive information and the obligation for Member States to promote social dialogue within SMEs.
het schrappen van het recht van de werkgever bijzonder gevoelige informatie achter te houden en de plicht van de lidstaten de sociale dialoog in de KMO's te bevorderen.
EnglishNaturally, sensible safeguards are required to protect specially sensitive information, but the cases where these are needed should be kept to the minimum possible.
Er moeten uiteraard redelijke waarborgen gelden ten aanzien van bijzonder gevoelige informatie, maar de gevallen waarin dit nodig is moeten tot een minimum beperkt blijven.
EnglishIn itself it fits in well with your liberal remark of a few moments ago that passengers must in particular be well informed about sensitive information that is gathered about them.
Op zichzelf past het wel bij uw liberale opmerking van daarstraks, dat passagiers vooral goed geïnformeerd moeten worden over gevoelige informatie die over hen wordt vergaard.
EnglishNeedless to say, I have nothing against a central storage facility for price-sensitive information, but I wonder whether such facilities should be officially designated on a national basis.
Uiteraard heb ik niets tegen een centrale opslagplaats voor prijsgevoelige informatie, maar ik maak me wel zorgen over het feit of deze officieel aangewezen moet worden op nationale basis.

Similar translations for "sensitive information" in Dutch

information noun
sensitive adjective
to provide information verb
accounting information noun
to gain information verb
payment information noun