"sensor" translation into Dutch

EN

"sensor" in Dutch

NL
NL

"sensor" in English

EN sensor
volume_up
{noun}

sensor (also: detector)
The sensor is just a little strip of metal in that headband there.
De sensor is gewoon een kleine metalen strip in de hoofdband.
I just put it up because that little blue dot is the sensor.
Ik noem het alleen omdat de kleine blauwe punt de sensor is.
Rezero keeps his balance by constantly measuring his pitch angle with a sensor.
Rezero bewaart zijn evenwicht door constant zijn steekkegelhoek te meten met een sensor.

Synonyms (English) for "sensor":

sensor

Context sentences for "sensor" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's really just a pressure sensor like the kind that's in a doorbell.
Het is eigenlijk slechts een drukmeter zoals die ook in een deurbel zit.
EnglishIt's about 36 inches wide and it's equipped with a multi-touch sensor.
Ze is ongeveer 91 cm breed en is uitgerust met een multi-aanraaksensor.
EnglishThere's one called TOR, which is another nutrient sensor, like the insulin pathway.
Dat is nog een voedingsstofsensor, zoals het insulinepad.
EnglishThis works with a laser sensor that's mounted on top of Rezero.
Dit werkt met een lasersensor die boven op Rezero is bevestigd.
EnglishThis is actually a brainwave sensor that's reading the electrical activity of my brain as I give this talk.
Dit is een hersengolfsensor die de elektrische activiteit in mijn hersenen meet terwijl ik hier sta.
EnglishWe can give glucose a sensor for diabetes to prevent it.
Een glucosesensor om suikerziekte te voorkomen.
EnglishWhat does the auto-sensor look like?
EnglishThis is actually sensor firings.
EnglishThe point is that everything will have embedded in it some sensor connecting it to the machine, and so we have, basically, an Internet of things.
We krijgen we in principe een internet van dingen.
EnglishAnd it's mostly advertised for its motion sensor capabilities: so you can swing a tennis racket, or hit a baseball bat.
En het staat vooral bekend om zijn bewegingssensorcapaciteiten, waarmee je een swing van een tennisracket of een honkbalknuppel kan detecteren.
EnglishDon't touch the auto-sensor.
EnglishIt is essential to increase the efficiency of progress with the sensor system, biotechnology, space and communication technologies.
We moeten beslist iets ondernemen om de doeltreffendheid te verbeteren, of het nu gaat om sensorsystemen, biotechnologie, ruimteonderzoek of communicatietechnologie.
EnglishNow what's great about a multi-touch sensor is that, you know, I could be doing this with as many fingers here, but of course multi-touch also inherently means multi-user.
Het geweldige aan een multi-aanraaksensor is dat ik dat hier kan doen met zoveel vingers, maar multi-aanraak is inherent natuurlijk ook multi-gebruiker.
EnglishModern sensor technology, like fuel sensors, makes engines much better from an environmental point of view, but the engines will also at the same time be more sensitive to contamination.
Moderne sensortechniek, zoals brandstofsensoren, maken motoren veel milieuvriendelijker, maar tegelijkertijd ook gevoeliger voor verontreiniging.
EnglishWe're testing these kinds of simple sensor-network technologies in the home so that any phone that a senior is already comfortable with can help them deal with their medications.
We testen dit soort eenvoudige sensornetwerktechnologieën thuis uit, zodat een telefoon waar senioren al vertrouwd mee zijn, hen kan helpen om juist om te gaan met hun medicatie.
EnglishWe'd have a far better -- far better knowledge of what's happening on our planet environmentally than could be gathered with satellites and a handful of government sensor nets alone.
We zouden een veel, veel betere kennis hebben van wat er op milieugebied gebeurt op onze planeet dan met wat kan worden verzameld met satellieten en een handvol sensornetten van de overheid alleen.