"sentient" translation into Dutch

EN

"sentient" in Dutch

NL

EN sentient
volume_up
{adjective}

sentient (also: aware, concerned, conscious, sensible)
volume_up
bewust {adj.}

Synonyms (English) for "sentient":

sentient
English

Context sentences for "sentient" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this respect, I refer to my earlier answer - animals are sentient beings.
In dit verband verwijs ik naar mijn eerdere antwoord - dieren zijn wezens met gevoel.
EnglishTheir billboards are manuals, prayers to the well-being of all sentient creatures.
Hun aanplakborden zijn handleidingen, gebeden voor het welzijn van alle levende wezens.
EnglishSubject: Changes in EU policy welfare requirements of animals as'sentient beings '
Betreft: Veranderingen in het EU-beleid ten aanzien van dieren als " wezens met gevoel "
EnglishThe Member States pointed out that animals are sentient beings that must be treated well.
De lidstaten benadrukten dat dieren wezens zijn met gevoel, die goed moeten worden behandeld.
EnglishThey are sentient creatures.
Het zijn schepselen met een bewustzijn.
EnglishIf we dare to believe that animals are sentient beings, it is also the case that we have added to the sum of animal happiness as well.
Als we geloven dat dieren bewustzijn hebben, dan hebben we ook nog een bijdrage geleverd aan de totale hoeveelheid dierlijk geluk.
EnglishThe mycelium is sentient.
EnglishMadam President, for me this issue is a question of whether one regards animals as living, sentient beings or as dead objects.
Mevrouw de Voorzitter, voor mij gaat het er bij deze kwestie om, in hoeverre men dieren ziet als levende wezens met gevoel of als dode dingen.
English., where no sentient creature is harmed.
En we printen geometrische vormen. ~~~ We printen vormen waarmee we industriële ontwerpen kunnen maken als schoenen, leren riemen, handtassen, etcetera, zonder dat een levend wezen wordt geschaad.