"service industries" translation into Dutch

EN

"service industries" in Dutch

EN

service industries {plural}

volume_up
service industries
The rural region includes much more than its agriculture: its business enterprises, service industries and especially the tourist trade all form a part of it.
Daarmee bedoel ik ook de ambachtelijke sector, de detailhandel, de dienstensector en vooral het toerisme.

Context sentences for "service industries" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe therefore have to lighten the VAT burden on the labour-intensive service industries.
De BTW in de arbeidsintensieve dienstverlening moet dus worden verlaagd.
EnglishLet me repeat that this is not about the 60-kilometre radius, or about the post and service industries.
Nogmaals, het gaat niet om een straal van 60 kilometer en om post- en servicediensten.
EnglishHence it is encouraging the mobilization of computer products and service industries.
Zo moedigt zij vooral de mobilisering aan van de bedrijven gespecialiseerd in dienstverlening en informaticaprodukten.
EnglishSuch activities centred on people may relate to service sector industries, including tourism.
Dergelijke activiteiten die op de mensen zelf gericht zijn, kunnen van pas komen in de dienstverlenende sectoren, met inbegrip van het toerisme.
EnglishThe rural region includes much more than its agriculture: its business enterprises, service industries and especially the tourist trade all form a part of it.
Daarmee bedoel ik ook de ambachtelijke sector, de detailhandel, de dienstensector en vooral het toerisme.
EnglishThere are men and women who depend on fishing, gathering shellfish and the service or tourist industries in these coastal areas.
Deze kuststreken worden bevolkt door mensen die afhankelijk zijn van de visserij en de schelpdiervisserij, van dienstverlening en toerisme.
EnglishAnd the Union will gain from improved access to service sector industries in Lebanon, once these arrangements have been concluded.
De Europese Unie zal, bij de tenuitvoerlegging van deze maatregelen, profiteren van een bredere toegang tot de dienstensector in Libanon.
EnglishWhat is especially important in the report is the introduction of the lowest possible rate of VAT in the labour-intensive service industries.
Zeer belangrijk in het verslag is het voorstel om de laagst mogelijke BTW-heffing in te voeren voor arbeidsintensieve diensten.
EnglishHowever, women often work in labourintensive service industries, so investment in such companies will lead directly to job creation.
Vrouwen werken echter vaak in zeer arbeidsintensieve diensten, zodat het investeren in ondernemingen van vrouwen direct arbeidsplaatsen oplevert.
EnglishThey need clarity on aspects such as the future of health care and education, as well as the implications for our service industries in general.
Zij missen duidelijkheid over zaken als de toekomst van gezondheidszorg en onderwijs en over de gevolgen voor onze algemene dienstverlening.
EnglishBut other sectors are also affected, such as the car industry, and more and more service industries are being affected by relocations.
Maar ook andere sectoren, zoals de automobielindustrie, worden getroffen en nu gaan ook almaar meer dienstverlenende ondernemingen over tot bedrijfsverplaatsingen.

Similar translations for "service industries" in Dutch

service noun
service line noun
service charge noun
service delivery noun
service department noun
service job noun
service provider noun
service technician noun