"service provider" translation into Dutch

EN

"service provider" in Dutch

EN

service provider {noun}

volume_up
service provider
Postal services as defined in that Article are those supplied by the universal service provider.
Zoals in dat artikel omschreven, worden onder postdiensten verstaan diensten die door de universele dienstverlener worden geleverd.
It ought not to be possible to use interfaces and software which tie consumers to one particular service provider.
Applicatieprogramma-interfaces en software die de consumenten binden aan een bepaalde dienstverlener mogen niet worden toegepast.
A producer can take a product back, but it would, of course, be rather difficult for a service provider to do so with a service.
Een product kan door de producent worden teruggenomen, maar bij een dienst is dat toch wel lastig voor de dienstverlener.

Context sentences for "service provider" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt should be easier to choose a service provider from another Member State.
Het moet gemakkelijker worden om een dienstverrichter uit een andere lidstaat te kiezen.
EnglishHow can a private individual replace the state as a general interest service provider?
Hoe kan een privé-persoon de staat vervangen als verlener van diensten van algemeen belang?
EnglishAll European consumers must be able to freely choose their service provider.
Iedere Europese consument moet zelf kunnen kiezen van welke bedrijf hij een bepaalde dienst verlangt.
EnglishCan a controller work without being employed by an air navigation service provider?
Kan een luchtverkeersleider werken zonder in dienst te zijn bij een verlener van luchtvaartnavigatiediensten?
EnglishMr President, the postal service is not a normal service provider like a hairdresser's or a fitness centre.
Mijnheer de Voorzitter, de post is niet zomaar een gewone aanbieder van diensten zoals de kapper of een fitnesscentrum.
EnglishPostal services as defined in that Article are those supplied by the universal service provider.
Zoals in dat artikel omschreven, worden onder postdiensten verstaan diensten die door de universele dienstverlener worden geleverd.
EnglishIt is not difficult to transpose that kind of ideology into a direct consumer-service-provider relationship also.
Het is niet moeilijk om een dergelijke aanpak te vertalen naar een directe relatie tussen een consument en een service-provider.
EnglishIt ought not to be possible to use interfaces and software which tie consumers to one particular service provider.
Applicatieprogramma-interfaces en software die de consumenten binden aan een bepaalde dienstverlener mogen niet worden toegepast.
EnglishA producer can take a product back, but it would, of course, be rather difficult for a service provider to do so with a service.
Een product kan door de producent worden teruggenomen, maar bij een dienst is dat toch wel lastig voor de dienstverlener.
EnglishRail companies would be forced into the role of service provider, which would create unfair competition.
De rol van de spoorwegmaatschappijen zal zich steeds meer beperken tot die van dienstverlener en die situatie zal leiden tot oneerlijke concurrentie.
EnglishMr President, we are all grateful to Mr Zappalà who has been our very own service provider on this important measure.
- Mijnheer de Voorzitter, allemaal zijn we de heer Zappalà dankbaar, die op dit belangrijke terrein onze eigen dienstverlener is geweest.
EnglishThat means that a service provider is subject only to the control and the legal system of the Member State in which he is established.
Dit houdt in dat de aanbieder van een dienst uitsluitend onder juridisch toezicht staat van de lidstaat waar hij gevestigd is.
EnglishIn 21st century Europe it is unacceptable to discriminate against a service provider on the basis of origin, nationality or mother tongue.
In het Europa van de 21e eeuw is het onaanvaardbaar dat dienstverleners gediscrimineerd worden op grond van herkomst, nationaliteit of moedertaal.
EnglishOnly when you can switch easily from one service provider to another, do you have optimum competition resulting in lower prices and better quality.
Alleen als je gemakkelijk van dienstverlener kunt wisselen, heb je optimale concurrentie, met als gevolg lagere prijzen en betere kwaliteit.
EnglishThe European Commission must not deal with these cases as if they were a question of a mere business relationship between client and service provider.
De Europese Commissie moet deze gevallen niet behandelen alsof het om simpele handelsbetrekkingen tussen klanten en dienstverleners gaat.
EnglishAnd perhaps the committee's recognition of a hybrid status of established free service provider should be questioned too.
Wellicht kunnen wij het ook hebben over de erkenning door de Commissie juridische zaken en rechten van de burger van een gemengd statuut van vrij gevestigde dienstverleners.
EnglishAmendments Nos 7 and 8 are acceptable too, provided the situation of posting is established in the Member State in which the service provider is established.
Ook de amendementen 7 en 8 zijn aanvaardbaar, mits de situatie van de terbeschikkingstelling in de lidstaat van herkomst wordt vastgesteld.
EnglishMoreover, when the service is not paid for, the service provider cannot sustain any direct financial loss as a result of unauthorized access.
Bovendien kan de verstrekker, wanneer het om een onbetaalde dienst gaat, ook geen enkel direct economisch verlies leiden in geval van ongeoorloofde toegang.
EnglishMoreover, Eurocontrol is not only a regulatory body but also a service provider, which means that we are creating a serious conflict of interest.
Bovendien is Eurocontrol niet alleen een regulerend lichaam maar ook een dienstenverrichter en dat betekent dat wij een serieus belangenconflict creëren.
EnglishIf services are provided via an establishment in another Member State, the service provider will have to comply with all the relevant rules in that Member State.
Als diensten worden verleend via een vestiging in een andere lidstaat, dan moet de dienstverlener zich houden aan alle relevante regels in die lidstaat.

Similar translations for "service provider" in Dutch

provider noun
service noun
service line noun
treatment provider noun
health care provider noun
service charge noun
service delivery noun
service department noun