"severeness" translation into Dutch


Showing results for "to sever". "severeness" is currently not in our dictionary.
EN

"severeness" in Dutch

EN to sever
volume_up
{verb}

to sever (also: to break, to break off)
Stage One is a group where people systematically sever relationships from functional tribes, and then pool together with people who think like they do.
Niveau Één is een groep waarin mensen systematisch de banden met functionele stammen verbreken, en daarna samenkomen met mensen die denken zoals zij.
By destroying this heritage, a nation severs its ancestral ties and tears up its roots.
Door de vernietiging ervan verbreekt een volk de band met zijn voorouders en scheurt het zich van zijn wortels af.
We uphold the criticisms, but we will not sever our contact as we did after the civil war, which was followed by Stalin's persecutions and all the terrors.
Wij blijven kritisch, maar wij verbreken niet de contacten zoals wij deden na de revolutie, waarop de onderdrukking door Stalin en alle verschrikkingen van dien zijn gevolgd.