EN

sexuality {noun}

volume_up
One of the prerequisites of this is control of women's sexuality and fertility.
Een voorwaarde hiervoor is controle van de seksualiteit en vruchtbaarheid van vrouwen.
Foremost, women are starting to express their sexuality.
Belangrijkst, vrouwen beginnen hun seksualiteit te uiten.
We need to ask ourselves about the way in which sexuality is handled in advertising.
Wij moeten ons vragen stellen over de wijze waarop seksualiteit in de publiciteit wordt behandeld.

Context sentences for "sexuality" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOne of the prerequisites of this is control of women's sexuality and fertility.
Een voorwaarde hiervoor is controle van de seksualiteit en vruchtbaarheid van vrouwen.
EnglishRemember that children's book where you shake and the sexuality of the parents change?
Je zag dat kinderboek waarmee je schudt om de ouders te veranderen.
EnglishWe need to ask ourselves about the way in which sexuality is handled in advertising.
Wij moeten ons vragen stellen over de wijze waarop seksualiteit in de publiciteit wordt behandeld.
EnglishYou are saying that I bitch about your sexuality and what do you do?
Je beweert dat ik over jouw seksualiteit zanik en wat doe jij?
EnglishYou are saying that I bitch about your sexuality, and what about you?
Je zegt dat ik over jouw seksualiteit zeur, en wat doe jij?
EnglishMr President, the Vatican is not immediately known for its progressive view of sexuality.
Mijnheer de Voorzitter, het Vaticaan staat nu niet direct bekend om zijn progressieve kijk op seksualiteit.
EnglishMoreover, we cannot reduce issues involving women's rights merely to those issues involving reproduction and sexuality.
Daarnaast gaat het bij vrouwenrechten niet alleen om voortplanting en seksualiteit.
EnglishControl of their sexuality is a woman's right, but this is only recognised in the rich countries.
Zeggenschap over de eigen seksualiteit is een vrouwenrecht dat echter alleen in de rijke landen erkend wordt.
EnglishIn addition, as Mrs Gröner pointed out a moment ago, owning your own body and your sexuality is a right.
Daarnaast, collega Gröner zei het al, is beschikken over je eigen lichaam en je seksualiteit een recht.
EnglishForemost, women are starting to express their sexuality.
Belangrijkst, vrouwen beginnen hun seksualiteit te uiten.
EnglishAnd I talked about the weakness of male sexuality.
En ik sprak over de zwakheden van de mannelijke sexualiteit.
EnglishWe want to see all women given the right to their sexuality, and on equal conditions and without being oppressed.
Wij willen alle vrouwen recht op seksualiteit geven, zonder onderdrukking en op gelijke voorwaarden.
EnglishIn many developing countries, women fight for their reproductive rights and for control of their sexuality.
In talloze ontwikkelingslanden vechten vrouwen voor hun reproductieve rechten en hun recht op anticonceptie.
EnglishWhat this does is preserve stereotypical images of women's and men's sexuality and sexual needs.
Daarmee worden stereotype beelden van de seksualiteit en de seksuele behoeften van vrouwen en mannen in stand gehouden.
EnglishIt is they who must accept responsibility for their sexuality, without buying women’ s bodies.
Zij zijn degenen die de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen voor hun seksualiteit, zonder de lichamen van vrouwen te kopen.
EnglishSensible texts on sexuality which should be so evident that one could almost describe them as open doors.
Verstandige teksten over seksualiteit die zo vanzelfsprekend zouden moeten zijn dat je ze bijna open deuren zou kunnen noemen.
EnglishThis painting is called "The Allegory Of Chastity," but purity's not just about suppressing female sexuality.
Dit schilderij heet "De allegorie van de kuisheid", maar zuiverheid gaat niet alleen over onderdrukte vrouwelijke seksualiteit.
EnglishIt addresses issues of sexuality and reproduction without ever referring to the acceptance of life.
In het verslag worden de kwesties seksualiteit en voortplanting behandeld zonder dat er gesproken wordt over het schenken van nieuw leven.
EnglishYou do not care about my sexuality.
EnglishIn fact, in some paragraphs, such as U and V, the report criticizes the lack of information and debate about sexuality.
In sommige paragrafen van het verslag, onder andere in U en V, wordt het gebrek aan informatie en aan discussies over seksualiteit aan de kaak gesteld.

Synonyms (English) for "sexuality":

sexuality
English
sexual
English
sexual abuse
sexual desire