"shaky" translation into Dutch

EN

"shaky" in Dutch

EN

shaky {adjective}

volume_up
That is why, in legal terms, this directive rests on shaky foundations.
Deze richtlijn staat juridisch dan ook zeer zwak.
Het bewijs op dit vlak is uitermate wankel.
This is not a decent compromise, but a shaky foundation.
Dat is geen goed compromis, maar een wankele grondslag.
In the same way, the shaky tax compromise at present under discussion is not acceptable.
Het wankele compromis over de belastingen dat nu wordt voorbereid, is evenmin aanvaardbaar.
shaky (also: choppy, rocky)

Context sentences for "shaky" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn the same way, the shaky tax compromise at present under discussion is not acceptable.
Het wankele compromis over de belastingen dat nu wordt voorbereid, is evenmin aanvaardbaar.
EnglishThe basis for that confidence, however, is rather shaky in the case of the euro.
De basis voor dit vertrouwen is bij de euro echter mager.
EnglishIt makes for a shaky structure, a colossus built on shaky foundations.
Dat berust op een lemen fundament, het is een reus op lemen voeten.
EnglishIn the UK our support in the European elections was very shaky.
In Engeland was de steun die wij kregen tijdens de Europese verkiezingen zeer wisselvallig.
EnglishThis becomes an isosceles triangle -- again, very shaky.
Dit wordt een gelijkbenige driehoek. ~~~ Nogmaals -- erg onstabiel.
EnglishThat is why, in legal terms, this directive rests on shaky foundations.
Deze richtlijn staat juridisch dan ook zeer zwak.
EnglishThis is not a decent compromise, but a shaky foundation.
Dat is geen goed compromis, maar een wankele grondslag.
EnglishNepal's fledgling democracy is shaky and the rule of law is constantly giving way to the arbitrary and to violence.
De jonge democratie wankelt, de rechtsstaat geeft voortdurend terrein prijs aan willekeur en geweld.
EnglishOne thing is clear: where cultural freedom is at risk, the free market is also on shaky ground.
Eén zaak is duidelijk: waar de culturele vrijheid in gevaar komt, komt ook de vrijheid van de markt in een dubieuze situatie terecht.
EnglishThe evidence is extremely shaky in this area.
EnglishIt's hell for years, the shaky truce
Het is jarenlang een hel, het beverige bestand
EnglishMr President, Commissioner, the Commission's implementation of the Budget has been extremely shaky for years now.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, de uitvoering van de begroting door de Europese Commissie rammelt al jaren aan alle kanten.
EnglishAfter years of tug-of-war between the United Nations and Cambodia, it is becoming clear that a shaky compromise has been reached.
Na het jarenlange getouwtrek tussen de Verenigde Naties en Cambodja wordt duidelijk dat er een wankel compromis is bereikt.
EnglishIt can be seen, for example, that we have been on rather shaky ground when trying to introduce a total ban.
Het blijkt bijvoorbeeld dat men zich af en toe op nogal glibberig terrein heeft begeven met pogingen om bijvoorbeeld een totaal verbod in te voeren.
EnglishThere too, I believe that the EBRD's efforts are especially important in a situation in which democracy is very shaky and needs support.
Ook daar zijn de investeringen van de EBWO bijzonder belangrijk omdat de democratie erg wankel is en gesteund moet worden.
English(Laughter) So the physics is that you cannot prove a hypothesis, but it's easy to disprove it -- any hypothesis is shaky.
(Gelach) Natuurkunde zegt dus dat je een hypothese niet kunt bewijzen, maar dat ze gemakkelijk te ontkrachten is. ~~~ Elke hypothese is wankel.
EnglishIn a country whose democratic traditions are still shaky, this is a not insignificant point which we must underline and encourage.
Dat is een niet te verwaarlozen punt in dit land met zijn nog broze democratische tradities en we moeten dit onderstrepen en aanmoedigen.
EnglishBut this is very shaky.
EnglishMr President, scientific knowledge is very often shaky when it comes to almost all issues of general environmental interest.
Mijnheer de Voorzitter, wetenschappelijke kennis is vaak een onzekere factor in bijna alle milieuaangelegenheden die onze algemene belangstelling hebben.
EnglishProfitability in production is shaky, and this rather pointedly begs the question as to whether agricultural production in Europe makes sense any longer.
De rendabiliteit van de productie komt in gevaar en dan rijst botweg de vraag: heeft de landbouwproductie in Europa nog wel zin?

Synonyms (English) for "shaky":

shaky