"shale" translation into Dutch

EN

"shale" in Dutch

NL
EN

shale {noun}

volume_up
We found out that we could go to the source rock, which were the carboniferous shales in the basins.
We zagen dat we tot het moedergesteente konden gaan, de schalie-bekkens uit het Carboon.
The first one was Barnett Shale in Texas and then the Marcellus up in the Northeast across New York, Pennsylvania, West Virginia; and Haynesville in Louisiana.
Het eerste was de Barnett-schalie in Texas, gevolgd door de Marcellus in het Noordoosten onder New York, Pennsylvania, West-Virginia; en Haynesville in Louisiana.

Context sentences for "shale" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSomething else will need to be found to replace bituminous shale and Ignalina.
Er moet iets in de plaats komen voor bitumineuze leisteen en de kerncentrale van Ignalina.
EnglishThe price of oil shale itself, however, has not risen.
De prijs van de olieschalie zelf is echter niet gestegen.
EnglishDeveloping tar sands and coal shale is the equivalent.
Teerzanden ontginnen, en olieschalie, is net hetzelfde.
EnglishThe same goes for Estonia, where oil shale research holds first place in terms of state funding.
Hetzelfde geldt voor Estland waar onderzoek naar bitumineuze leisteen op de eerste plaats komt bij de overheidsfinanciering.
EnglishIf you are investing in tar sands or shale oil, then you have a portfolio that is crammed with sub-prime carbon assets.
Als je investeert in teerzanden of olieschalie, dan heb je een portefeuille boordevol suprime koolstofactiva.
EnglishNow, however, companies which produce oil from oil shale have apparently raised their prices considerably through a cartel agreement.
Nu hebben echter de bedrijven die olie produceren uit olieschalie kennelijk hun prijzen aanzienlijk opgeschroefd door middel van kartelafspraken.
EnglishThe reason for this is Estonia’ s heavily-polluting and very inefficient – and yet monopolistic – oil shale-based energy.
De reden hiervoor is de zeer vervuilende en zeer inefficiënte - maar monopolistische - wijze waarop in Estland olieschalie wordt gebruikt voor energieproductie.
EnglishThe first one was Barnett Shale in Texas and then the Marcellus up in the Northeast across New York, Pennsylvania, West Virginia; and Haynesville in Louisiana.
Het eerste was de Barnett-schalie in Texas, gevolgd door de Marcellus in het Noordoosten onder New York, Pennsylvania, West-Virginia; en Haynesville in Louisiana.
EnglishIt would be foolish now to squander resources on fossil fuel alternatives which are even dirtier than oil, such as liquid fuel manufactured from coal or oil shale.
Het zou dom zijn om nu middelen te verkwisten aan fossiele brandstoffen die vuiler zijn dan olie, zoals vloeibare brandstof die uit steenkool of bitumineuze leisteen wordt verkregen.