"shellfish" translation into Dutch

EN

"shellfish" in Dutch

EN

shellfish {noun}

volume_up
In my country, the UK, products include vegetables, fruit, cereals, poultry, fish, shellfish - not too many frogs ' legs!
In mijn land, Groot-Brittannië, betreft het de producten groente, fruit, graanproducten, gevogelte, vis, schelpdieren - niet veel kikkerbilletjes!
Marine aquaculture is a vitally important supplier of fish, molluscs and shellfish with a particular emphasis on farmed salmon, the quality of which is improving all the time.
Aquacultuur op zee is een belangrijke leverancier van vis, schelpdieren en schaaldieren en in het bijzonder van gekweekte zalm, die steeds beter van kwaliteit wordt.
We have proved we can farm salmon and shellfish to the highest standards, taking all the necessary precautions to ensure good environmental practices.
We hebben inmiddels bewezen dat we zeer hoogwaardige zalm en schaal- en schelpdieren kunnen kweken en nemen daarbij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om aan de milieu-eisen te kunnen voldoen.

Context sentences for "shellfish" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe proposals will not increase the safety level of eating shellfish for either children or adults.
De voorstellen zullen het eten van schaaldieren voor kinderen noch volwassenen er niet veiliger op maken.
EnglishI am thinking in particular here of fish and shellfish companies, which have been particularly badly hit.
Ik denk heel in het bijzonder aan de vissersbedrijven en schelpkwekerijen, die zeer zwaar getroffen zijn.
EnglishThe entire Galician coast, one thousand kilometres, is closed to fishing and shellfish-gathering.
De duizend kilometer lange kust van Galicië is volledig gesloten voor de visvangst en de schaal- en schelpdiervisserij.
EnglishAs has already been demonstrated, certain situations provide examples, such as the situation of the shellfish gatherers.
Zoals al is aangetoond, zijn er situaties die tot voorbeeld dienen, zoals die van de schelpdierenvissers.
EnglishWhich region has the greatest natural fish and shellfish resources, that must be protected?
Welke regio herbergt de belangrijkste natuurlijke vis- en schaal- en schelpdierbestanden en moet derhalve op adequate wijze beschermd worden?
EnglishGranting aid to shellfish farmers where harvesting is suspended because of toxic algae enjoys my support.
Ik ben vóór het toekennen van steun aan schaal- en schelpdierkwekersin geval van stillegging van de oogst door schadelijke algenbloei.
EnglishSo have experiments carried out in the English Channel with technical gear for catching shellfish.
Dit geldt ook voor andere technische instrumenten betreffende de vangst van schaal- en weekdieren, waarmee experimenten in het Kanaal zijn gedaan.
EnglishThe first compromise was reached by including aquaculture products and shellfish gathering for which no marketing aid was provided.
Het eerste compromis houdt in dat de producten van de aquacultuur en de schelpenvisserij in het voorstel zijn opgenomen.
Englishseafood/fish/shellfish/shrimps
Englishseafood/fish/shellfish/shrimps
EnglishThe problem with this type of fishery is with the large by-catch of protected species, especially young shellfish and whiting.
Het probleem van deze visserij ligt in de hoge bijvangst van beschermde soorten, in het bijzonder van jonge schelvis en wijting.
EnglishThat is where fish and shellfish are produced, the ecosystem is preserved and thousands of families earn their living.
Daar worden vis- en schaaldiersoorten geproduceerd, wordt het ecosysteem in stand gehouden en wordt werk verschaft aan duizenden gezinnen.
EnglishShellfish production, inshore fishing, aquaculture, tourism and the very image of Galicia have all been seriously affected.
De verliezen voor de schaal- en schelpdierenproductie, de kustvisserij, de aquacultuur, het toerisme en het imago van Galicië zijn enorm.
EnglishThere are men and women who depend on fishing, gathering shellfish and the service or tourist industries in these coastal areas.
Deze kuststreken worden bevolkt door mensen die afhankelijk zijn van de visserij en de schelpdiervisserij, van dienstverlening en toerisme.
EnglishIn my country, the UK, products include vegetables, fruit, cereals, poultry, fish, shellfish - not too many frogs ' legs!
In mijn land, Groot-Brittannië, betreft het de producten groente, fruit, graanproducten, gevogelte, vis, schelpdieren - niet veel kikkerbilletjes!
EnglishIn the case of harvesting shellfish on foot, such non-compliance leads to illegal fishing and to a black market subject to no health checks.
In dit geval zou dat leiden tot ontduiking van de voorschriften en een zwarte markt zonder enig toezicht op de gezondheidsaspecten.
EnglishWe are concerned here with ordinary, edible fish and shellfish, of which we normally recommend people in Europe to eat plenty.
Het gaat om gewone, voor consumptie bestemde vis, gewone schaaldieren, waarvan we de Europese burgers normaliter de consumptie in grote hoeveelheden aanbevelen.
EnglishFor the Mediterranean and for our fishermen, oyster farmers and shellfish breeders, Europe means restriction and pollution without compensation.
Voor de Middellandse Zee, voor onze vissers en oester- en schelpdierenkwekers betekent Europa een beperking en vervuiling zonder schadeloosstelling.
EnglishTo leave the meat area, to which the basic comments I made earlier apply, let us say that the rules relating to shellfish have also been revised on the basis of scientific opinions.
Al deze opmerkingen gelden voor de vleessector, maar ook de regels voor weekdieren zijn veranderd op basis van wetenschappelijke inzichten.
EnglishIt should also be taken into account that Galicia is an Objective 1 region whose fish and shellfish resources represent more than 10 % of its gross domestic product.
Wij moeten ook bedenken dat Galicië een doelstelling 1 regio is, waar de opbrengst uit visserij meer dan 10 procent van het bruto binnenlands product beslaat.

Synonyms (English) for "shellfish":

shellfish
Other dictionary words