Context sentences for "shine" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI was eliminating the data to get the true pattern of the data to shine through.
Ik verwijderde details om het ware gegevenspatroon door te laten schijnen.
EnglishWith it, we could draw electricity from the sun even when the sun doesn't shine.
Daardoor zouden we gebruik kunnen maken van zonne-energie ook als de zon niet schijnt.
EnglishGrant them eternal rest, O Lord... and may perpetual light shine upon them.
Geef ze eeuwige vrede, onze Heer... en mag het eeuwigdurend licht op hun schijnen.
EnglishAnd that is the light that I want to shine on health and medicine today.
Dat is het licht dat ik wil werpen op de gezondheid en geneeskunde van vandaag.
EnglishAnd then when you shine light on the entire network, just that cell type will be activated.
Als je dan licht op het gehele netwerk laat vallen, zal enkel dat celtype worden geactiveerd.
EnglishSo, if you go out at night, you shine a flashlight, the animals are bright.
Als je de lamp aanzet, zijn de dieren duidelijk te zien.
EnglishIndeed the high quality of the Hong Kong civil service continues to shine through.
In werkelijkheid is de hoge kwaliteit van het ambtenarenapparaat van Hongkong door alles heen blijven schijnen.
EnglishThe sun doesn't shine all day, it doesn't shine every day, and, likewise, the wind doesn't blow all the time.
De zon niet schijnt de hele dag, en ook niet elke dag, en, ook waait het niet altijd.
EnglishMe holds are burstin ' with swag and that bit of shine matters to us?
Ze denkt dat ze iets heeft wat belangrijk is voor ons.
EnglishMy agency is working closely with Columbia University and others to shine a light on these issues.
Mijn bureau werkt nauw samen met de Universiteit van Columbia en anderen om deze kwesties op te helderen.
English(Laughter) If you shine a light on them, they produce electricity.
Als je er licht op schijnt maken ze elektriciteit.
EnglishAfter 1 May this year, that light will shine even brighter.
Na 1 mei van dit jaar zal dat licht nog feller stralen.
EnglishAnd when the sun shines, It will shine out the clearer.
En wanneer de zon schijnt, zal die nog helderder schijnen.
EnglishWhen you shine light on them, you can see them bubbling.
Als je er licht op laat vallen, zie je ze bubbelen.
EnglishWe need to shine light to see what we're doing.
We moeten er licht op laten schijnen om te zien wat we doen.
EnglishAnd then, when you shine sunlight at them, the sunlight will be reflected back, just as it is in the eyes of an animal.
Als je dan zonlicht op hen richt, zal dat gereflecteerd worden, net zoals in de ogen van een dier.
EnglishAnd the cool thing about fluorescence is that it's not only bright, it actually can shine through tissue.
Wat er nog cool is aan fluorescentie is dat het niet alleen helder is, maar dat het zelfs door weefsel heen kan schijnen.
EnglishMr President, after months of misery it looked as though it was going to be possible for a little ray of hope to shine on Kosovo.
Voorzitter, na maanden van ellende leek een klein lichtstraaltje op Kosovo te kunnen gaan schijnen.
EnglishBut, without it, the sun wouldn't shine.
Maar zonder die deeltjes zou de zon niet schijnen.
EnglishHere's where Bill's cameras really do shine.
Dat is een glansrol voor de camera's van Bill.