EN

shocking {adjective}

volume_up
The living conditions were dreadful and shocking.
De levensomstandigheden waren er afschuwelijk en schrikbarend.
The shocking Dutch film has confronted us with the appalling suffering of horses during transport at the Italian border.
Dankzij de schokkende Nederlandse film werden wij geconfronteerd met het afschuwelijk leed van het transport van paarden bij de grens van Italië.
I think that this quote reflects an authoritative attitude which is quite shocking.
Ik vind dat dit citaat een paternalistische houding weerspiegelt, die stuitend is.
However, it is shocking that the PPE-DE Group opposes such a move.
Het is echter stuitend dat de PPE-DE-Fractie tegen een dergelijke maatregel is.
Equally shocking are the texts of anti-Hungarian graffiti.
Stuitend zijn evenzeer de teksten van anti-Hongaarse graffiti.

Context sentences for "shocking" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe varying chances of survival for, for example, bladder cancer are shocking.
De uiteenlopende overlevingskansen voor bijvoorbeeld blaaskanker zijn schrikbarend.
EnglishI think that this quote reflects an authoritative attitude which is quite shocking.
Ik vind dat dit citaat een paternalistische houding weerspiegelt, die stuitend is.
EnglishAnd again, that was very shocking to many Twitter users, but it shouldn't be.
Ook dat vonden veel twitteraars een schokkend feit, hoewel ze het hadden kunnen weten.
EnglishWhat we have witnessed in this case has, in fact, been quite shocking.
De situatie waarvan we hier getuige zijn geweest, was natuurlijk zeer schokkend.
EnglishI hope I am not shocking anyone by saying that it is not as easy as that.
Ik hoop niet dat ik iemand laat schrikken als ik zeg dat het niet zo gemakkelijk is.
EnglishThe day before, a Hungarian girl from Subotica/ Szabadka made a shocking discovery.
Een dag eerder deed een Hongaars meisje uit Subotica/Szabadka een schokkende ontdekking.
EnglishA shocking number of children are addicted to drugs, alcohol, nicotine and medicines.
Een onrustbarend aantal kinderen is verslaafd aan drugs, alcohol, nicotine en medicijnen.
EnglishThe reports of ill-treatment of prisoners is absolutely shocking.
De berichten over de slechte behandeling van gevangenen zijn absoluut schokkend.
EnglishHowever, it is shocking that the PPE-DE Group opposes such a move.
Het is echter stuitend dat de PPE-DE-Fractie tegen een dergelijke maatregel is.
EnglishI find the large number of irregularities in the sphere of structural support shocking.
Ik vind het grote aantal onregelmatigheden in verband met de structuurfondsen schokkend.
EnglishThere are also shocking examples in terms of sanctions and embargoes.
Ook op het gebied van sancties en embargo's zijn er schokkende voorbeelden.
EnglishThe World Population Report for 2002, which has just appeared, contains some shocking figures.
Het onlangs verschenen Wereldbevolkingsrapport 2002 bevat schokkende cijfers.
EnglishWe don't know how important hand washing is for flu -- shocking.
Schokkend is, dat we niet weten hoe belangrijk handen wassen is voor de griep.
EnglishArgentina is a shocking illustration of where neoliberalism will take us.
Waartoe neoliberalisme leidt, dat zien we zich in Argentinië op schrijnende wijze voltrekken.
EnglishThe figures published by the University of Basra for the region are shocking.
De door de universiteit van Bassora gepubliceerde cijfers voor deze regio zijn ronduit schokkend.
EnglishAll in all, we are seeing shocking breaches of human rights here.
Mijnheer de Voorzitter, al met al schokkende schendingen van mensenrechten.
EnglishIn his state of the union address, President Bush displayed a shocking belligerence.
In zijn State of the Union heeft president Bush een schokkende oorlogszuchtigheid aan de dag gelegd.
EnglishThe European Institutions cannot turn a blind eye to this shocking figure.
Dat is een schokkend hoog aantal, en de Europese instellingen mogen daarvoor de ogen niet sluiten.
EnglishReports from Chechnya are still extremely shocking to us all.
De berichten uit Tsjetsjenië zijn voor ons allemaal nog steeds buitengewoon schokkend.
EnglishThe resolutions at hand contain shocking facts in this respect.
De voorliggende resoluties bevatten in dat opzicht schokkende feiten.