EN

shoe {noun}

volume_up
Hammer it together with a shoe, if you're me, because they're impossible to assemble.
Met een schoen, als je mij bent, want ze zijn onmogelijk in elkaar te krijgen.
A shoe made of apricot leather for the daughter of a czar.
Een schoen gemaakt van abrikoos leder voor de dochter van een tsaar.
It's the sensible shoe of public address.
Dat is de verstandige schoen van het spreken voor publiek.

Context sentences for "shoe" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHammer it together with a shoe, if you're me, because they're impossible to assemble.
Met een schoen, als je mij bent, want ze zijn onmogelijk in elkaar te krijgen.
EnglishI am concerned that we are going to be protective of the European shoe industry.
Ik ben bang dat we wat betreft de Europese schoenensector te protectionistisch willen zijn.
EnglishAnd if you talk about a 20,000-dollar shoe, you're talking about 10,000 days of income.
Als je het dan hebt over een prothese van $20,:,000, dan is dat 10,:,000 dagen loon.
EnglishThe people on the spot know where the shoe pinches and how it can be made to fit.
De mensen ter plaatse weten waar het schoentje nijpt en hoe het passend kan worden gemaakt.
EnglishOne size does not fit all, whether it is trade policy or shoe sizes.
Niet iedereen heeft dezelfde maat, of het nu gaat om handelsbeleid of om schoenen.
EnglishThey thought you just wear out, there's nothing you can do about it -- kind of like an old shoe.
Ze dachten dat je gewoon verslijt, niets aan te doen - net als een oude schoen.
EnglishWhat do you suppose the odds of them having the same shoe size was?
Hoe groot schat je de kans dat ze beiden dezelfde schoenmaat hadden?
EnglishIn the European Union shoe sector almost 40 000 jobs have been lost during this period.
In de schoenensector van de Europese Unie zijn gedurende deze periode bijna 40 000 banen verloren gegaan.
English(Laughter) This is a laundry chute, and this right here is a shoe last.
(Gelach) Dit is een waskoker, en dit is een schoenleest.
EnglishA shoe made of apricot leather for the daughter of a czar.
Een schoen gemaakt van abrikoos leder voor de dochter van een tsaar.
EnglishSo there were no longer shoe makers, but now there are people slapping soles on people's shoes.
Er waren geen schoenenmakers meer, maar nu zijn er mensen die zolen op de schoenen van mensen knallen.
EnglishIn 2003, the shoe-making industry in Poland consisted of 123 firms, while in 2005 there were only 93.
In 2003 bestond de schoenenindustrie van Polen uit 123 bedrijven; in 2005 waren het er nog slechts 93.
EnglishAnd Stuart Weitzman is a very successful shoe designer.
Stuart Weitzman is een succesvolle schoenenontwerper.
EnglishWell, there is these smart Band-Aids or these sensors that one would put on, on a shoe or on the wrist.
Er zitten sensoren in de plakkers die je op kan doen, op je schoen of op je pols, en dit zendt een signaal uit.
EnglishIt's the sensible shoe of public address.
Dat is de verstandige schoen van het spreken voor publiek.
EnglishI shall highlight two cases with which I am very familiar: those of the Clark shoe factory and the Bawo clothing factory.
Ik zal twee gevallen die ik goed ken nader belichten: de schoenfabriek Clark en de kledingfabriek Bawo.
EnglishHe turns to her on the heel of his shoe.
Hij keert zich op de hak van zijn schoen naar haar toe.
EnglishThey met in a shoe store in Galveston.
Ze kwamen elkaar tegen in een schoenwinkel in Galveston.
EnglishLike, you guys don't understand what that's like to be able to just go into a shoe store and buy whatever you want.
Jullie mannen zullen niet begrijpen wat dat betekent om gewoon een schoenenzaak in te lopen en te kopen wat je wilt.
EnglishThere it is: the strong form of the shoe knot.

Synonyms (English) for "shoe":

shoe
shoes
English
brake shoe
English