"shortage of funds" translation into Dutch

EN

"shortage of funds" in Dutch

EN

shortage of funds {noun}

volume_up
shortage of funds (also: lack of money)

Context sentences for "shortage of funds" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe Commission does not agree that the shortage of funds is the major obstacle.
De Commissie vindt niet dat het tekort aan financieringsmogelijkheden het belangrijkste obstakel is.
EnglishIn times of shortage of funds, little can be done to change this through the classical form of regional policy.
Het klassieke regionale beleid zal in tijden van krappe begrotingen nauwelijks iets wezenlijks hieraan kunnen veranderen.
EnglishThe reasons are simple: a shortage of funds and a lack of teachers, teaching assistants and various teaching support staff.
De reden is simpel: bij gebrek aan voldoende middelen is er ook een gebrek aan leerkrachten, onderwijsassistenten en ondersteunend personeel.
EnglishSo both shortage of funds and lack of a stable structure will tend to work against consolidation of the measures to be introduced.
Dientengevolge zullen het gebrek aan middelen en het gebrek aan een stabiele structuur ertoe leiden dat de acties die men gaat ontplooien, niet geconsolideerd worden.
EnglishThere is no shortage of funds available to the Iraqi authorities through the 'oil for food ' facility to buy food and medicine for their people.
Via het " olie-voor-voedsel " -programma is voor de Iraakse autoriteiten voldoende geld beschikbaar gekomen voor voedsel en medicijnen voor de bevolking.

Similar translations for "shortage of funds" in Dutch

of preposition
shortage noun
allocation of funds noun