"shot down" translation into Dutch

EN

"shot down" in Dutch

EN

shot down {past participle}

volume_up

Context sentences for "shot down" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishChief, we got unarmed civilians getting shot down here at nine o' clock.
Commandant, er worden hier onbewapende burgers neergeschoten op 9 uur.
EnglishWell in a real war, you can't do that; you'll get shot down.
In een echte oorlog kan je dat niet doen. ~~~ Je zou worden neergeschoten.
EnglishShot straight down, so these are the shadows of the camels.
Loodrecht omlaag genomen, dus dit zijn de schaduwen.
EnglishA particular area of controversy is Amendment No 76 which we approved, but which was shot down by the Council.
Bijzonder controversieel is het door het Parlement aangenomen maar door de Raad getorpedeerde oude amendement 76.
EnglishThe Rwandan president's plane was shot down, but it is still not yet officially clear who was responsible.
Het vliegtuig van de president van Rwanda werd neergehaald maar officieel weet men nog altijd niet wie het gedaan heeft.
EnglishIn some countries, journalists, lawyers, political opponents and trade unionists have become real targets to be shot down.
u201D Journalisten, advocaten, oppositieleden en vakbondslieden zijn in sommige landen heuse schietschijven geworden.
EnglishIt is not clear whether it was an explosion or whether the aeroplane was accidentally shot down by the Ukrainian army.
Het is onduidelijk of het ongeluk veroorzaakt is door een explosie of door een verdwaalde raket van het leger van Oekraïne.
EnglishIt makes no sense to protect birds in one country if they are being shot down across the border in another country.
Het heeft geen zin om in het ene land vogels te beschermen als zij vervolgens over de grens in een ander land afgeschoten worden.
EnglishBut whenever the Commission tries to put these obligations into effect, they are shot down by Parliament and the Council.
Maar telkens wanneer de Commissie deze verplichtingen in praktijk probeert te brengen, wordt zij gedwarsboomd door het Parlement en de Raad.

Similar translations for "shot down" in Dutch

shot noun
shot verb
shot adjective
down adverb
down adjective
down noun