EN

to shove {verb}

volume_up
And the catheters they shoved into me without proper medication made me scream out the way the Earth cries out from the drilling.
De katheters die zonder de juiste medicatie in mij werden geschoven, deden me uitschreeuwen zoals de Aarde het uitschreeuwt bij het boren.

Context sentences for "to shove" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt's -- I had to make little holes in the base of the needle, to shove his feet in.
Ik heb kleine gaatjes moeten maken in de onderkant van de naald, voor zijn voeten.
EnglishOf course, if you don't like to touch people, I can always shove this up your nose.
Natuurlijk, als je niet graag mensen aanraakt, kan ik dit altijd in je neus steken.
EnglishAnd they shove us all into the shuttle bus, and all the women there are missing a hand.
En ze duwen ons allemaal in de shuttle bus, en alle vrouwen daar missen een hand.
EnglishMoreover, when push comes to shove any flexibility we achieve is made rigid and open to criticism by the Council.
En als puntje bij paaltje komt is ook de flexibiliteit die wij hebben geëist rigide, en kan de Raad er zijn veto over uitspreken.
EnglishWe are told that we must bring Europe closer to the citizen, but when push comes to shove, nothing is done.
Tot vervelens toe wordt verklaard dat we Europa dichter bij de burger moeten brengen, maar als puntje bij paaltje komt gebeurt er niets.
English♫ if you only push and shove? ~~~ ♫
♫ als je alleen maar anderen opzij duwt ♫
EnglishI shove the T-Bird the rest of the way
EnglishShove 'em all right down your throat.
Englishwhen push comes to shove
EnglishIt is indeed tragic that the European Parliament, when push comes to shove, so often chooses commercial interests in preference to democratic values.
Het is toch tragisch dat het Europees Parlement zo vaak, als het erop aankomt en het ernst wordt, de commerciële belangen vóór de democratische waarden laat gaan.
EnglishBesides, let us not forget that when push comes to shove, there is no need to import arms from abroad: machetes can be used for killing and murdering.
Trouwens, laten wij niet vergeten dat als puntje bij paaltje komt men zelfs geen wapens hoeft te importeren vanuit het buitenland, maar dat er gedood en vermoord wordt met machetes.